Velkommen til Agder Energi Nett.

Godt fornøyd

Hjørnesteinsbedriften Eramet Norway i Kvinesdal er godt fornøyd med servicen til Agder Energi Nett etter en eksplosjon i bedriftens 300KV hovedtransformator.
Smelteverket i Kvinesdal ble etablert i 1974 og har rundt 200 ansatte. Alle bilder: Eramet Norway Kvinesdal.

- Hovedtransformatoren forsyner de tre smelteovnene våre, og reserveløsningen vi har klarer bare å holde to av dem i drift. Da transformatoren eksploderte mistet vi altså en tredjedel av produksjonen vår, og vi stod i fare for å måtte permittere ansatte, sier sakkyndig driftsleder Knut Arild Egeland i Eramet Norway Kvinesdal. 

Eramet har en årlig produksjon på 180.000 tonn silikomangan, som produseres i tre moderne 45 MVA-smelteovner. Bedriftens kunder befinner seg i Europa og Nord-Amerika, og hovedmarkedet er produsenter av rustfritt stål. Bedriften forbruker 750 GWh (750.000.000 kWh) elektrisk energi i året.

Den ødelagte transformatoren tilhører Eramet, og bedriften får strømforsyningen sin fra Statnett.  

Fra krise til glede Det ble naturlig nok skikkelig krisestemning hos Eramet da transformatoren eksploderte. Helt til Egeland fikk en telefon fra Atle Ripegutu, avdelingsleder prosesskontroll og analyse i Agder Energi Nett.  

- Dette er en fantastisk solskinnshistorie! Ripegutu hadde et godt forslag til en provisorisk løsning som kunne gjøre at vi i løpet av kort tid kunne komme opp i 65 prosent av full produksjon igjen på ovn 3. Vi kunne se på folkene våre at smilene kom tilbake i ansiktene deres da de fikk beskjed om at vi kunne få etablert en reserveløsning slik at vi unngikk permitteringer, sier Egeland. 

Havariet skjedde ved 17-tiden lørdag 3. januar.  

- Vi så raskt at her var det «game over» for forsyning fra 300KV, så vi fikk koblet ovn 1 og ovn 2 over på 110KV reserveforsyning fra Agder Energi Nett i løpet av kvelden. Onsdag 7. januar fikk jeg telefonen fra Atle Ripegutu. Mandagen etK. Allerede tirsdag 20 januar ble Ovn 3 spenning-satt fra T5 hos Agder Energi Nett. En provisorisk ny 24KV forsyning var etablert på rekordtid fra nettselskapets anlegg over til oss. Det ble gjort en fantastisk jobb av alle som var med!, sier Egeland. 

Godt å kunne hjelpe
Atle Ripegutu forteller at eksplosjonen hos Eramet skjedde mens orkanen "Nina" herjet med strømnettet på Agder.

 - Vi hadde egentlig hendene fulle med "Nina", men jeg så vi hadde mulighet til å hjelpe Eramet med en reserveløsning. Takket være gode interne ressurser fikk vi det til. Folk brettet opp ermene og gjorde en veldig god jobb, sier Atle.

 Nett koblet litt om i sin transformator i Øie, og la kabler fra denne over veien til Eramet. Arbeidet tok en ukes tid, og så var reserveløsningen på plass.

 - Vi har ansvar for en viktig samfunnsoppgave, og vi synes det var fint å kunne bidra til å hjelpe en bedrift med mange arbeidsplasser mens transformatoren deres var ute av drift, sier Atle.

 Den ødelagte transformatoren ble sendt til reparasjon og kom på plass igjen i sommer. Produksjonen ved bedriften er tilbake til normalt igjen. Eramet har dekket alle kostnadene Agder Energi Nett har hatt i forbindelse med etableringen av reserveløsningen.

Publisert 18.09.2015