Velkommen til Agder Energi Nett.

Godt fornøyd

Hjørnesteinsbedriften Eramet Norway i Kvinesdal er godt fornøyd med servicen til Agder Energi Nett etter en eksplosjon i bedriftens 300KV hovedtransformator.
Smelteverket i Kvinesdal ble etablert i 1974 og har rundt 200 ansatte. Alle bilder: Eramet Norway Kvinesdal.

- Hovedtransformatoren forsyner de tre smelteovnene våre, og reserveløsningen vi har klarer bare å holde to av dem i drift. Da transformatoren eksploderte mistet vi altså en tredjedel av produksjonen vår, og vi stod i fare for å måtte permittere ansatte, sier sakkyndig driftsleder Knut Arild Egeland i Eramet Norway Kvinesdal. 

Eramet har en årlig produksjon på 180.000 tonn silikomangan, som produseres i tre moderne 45 MVA-smelteovner. Bedriftens kunder befinner seg i Europa og Nord-Amerika, og hovedmarkedet er produsenter av rustfritt stål. Bedriften forbruker 750 GWh (750.000.000 kWh) elektrisk energi i året.

Den ødelagte transformatoren tilhører Eramet, og bedriften får strømforsyningen sin fra Statnett.  

Fra krise til glede Det ble naturlig nok skikkelig krisestemning hos Eramet da transformatoren eksploderte. Helt til Egeland fikk en telefon fra Atle Ripegutu, avdelingsleder prosesskontroll og analyse i Agder Energi Nett.  

- Dette er en fantastisk solskinnshistorie! Ripegutu hadde et godt forslag til en provisorisk løsning som kunne gjøre at vi i løpet av kort tid kunne komme opp i 65 prosent av full produksjon igjen på ovn 3. Vi kunne se på folkene våre at smilene kom tilbake i ansiktene deres da de fikk beskjed om at vi kunne få etablert en reserveløsning slik at vi unngikk permitteringer, sier Egeland. 

Havariet skjedde ved 17-tiden lørdag 3. januar.  

- Vi så raskt at her var det «game over» for forsyning fra 300KV, så vi fikk koblet ovn 1 og ovn 2 over på 110KV reserveforsyning fra Agder Energi Nett i løpet av kvelden. Onsdag 7. januar fikk jeg telefonen fra Atle Ripegutu. Mandagen etK. Allerede tirsdag 20 januar ble Ovn 3 spenning-satt fra T5 hos Agder Energi Nett. En provisorisk ny 24KV forsyning var etablert på rekordtid fra nettselskapets anlegg over til oss. Det ble gjort en fantastisk jobb av alle som var med!, sier Egeland. 

Godt å kunne hjelpe
Atle Ripegutu forteller at eksplosjonen hos Eramet skjedde mens orkanen "Nina" herjet med strømnettet på Agder.

 - Vi hadde egentlig hendene fulle med "Nina", men jeg så vi hadde mulighet til å hjelpe Eramet med en reserveløsning. Takket være gode interne ressurser fikk vi det til. Folk brettet opp ermene og gjorde en veldig god jobb, sier Atle.

 Nett koblet litt om i sin transformator i Øie, og la kabler fra denne over veien til Eramet. Arbeidet tok en ukes tid, og så var reserveløsningen på plass.

 - Vi har ansvar for en viktig samfunnsoppgave, og vi synes det var fint å kunne bidra til å hjelpe en bedrift med mange arbeidsplasser mens transformatoren deres var ute av drift, sier Atle.

 Den ødelagte transformatoren ble sendt til reparasjon og kom på plass igjen i sommer. Produksjonen ved bedriften er tilbake til normalt igjen. Eramet har dekket alle kostnadene Agder Energi Nett har hatt i forbindelse med etableringen av reserveløsningen.

Publisert 18.09.2015

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her