Velkommen til Agder Energi Nett.

Helikoptersaging langs høyspentlinjene

For å sikre strømforsyningen vil Agder Energi Nett rydde kvist langs høyspentnettet med helikoptersag.

Arbeidet vil starte opp slutten av oktober, og skjer på utvalgte høyspentlinjer i et område som strekker fra Kristiansand til Arendal, og opp mot Åmli. Dette gjøres for å vedlikeholde sikkerhetsavstandene fra vegetasjonen og strømførende linjer, samt gjøre kantskogen sterkere for vind og snø. Under arbeidet vil det forekomme støy fra helikopteret, og man vil høre sagbladene skjære i greinene. Vi har mannskaper på bakken som følger arbeidet, og som ivaretar sikkerheten slik at ingen er i nærheten når det skjæres.

Hvordan utføres operasjonen?
Sagen som benyttes består av 9-12 sirkelsagblader og henger under helikopteret. Piloten kan starte og stoppe sagen fra cockpit av helikopteret og vil fly langs kantskogen slik at sagen treffer grenene som stikker ut. For å unngå skader på trestammen, vil sagingen gjøres ca. 30 cm ut fra stammen. Det vil også føre til at vi bevarer noe bar og løv.

Arbeidet med helikoptersaging vil normalt utføres fra mandag til lørdag innenfor dagslysets varighet, det vil si ca. 6 til 8  timer hver dag. Når det skal sages langs en trase, vil det bli etablert et drivstoffdepot i nærheten slik at helikopteret vil fly ca. en time sammenhengende før det returnerer for påfyll av drivstoff. Bor man i nærheten av et slikt depot, vil man oppleve noe av denne skytteltrafikken.

Hvem utfører operasjonen?
Det er Heliwest som utfører operasjonen på vegne av Agder Energi Nett. I tillegg vil det være mannskap fra våre ordinære leverandører som følger opp arbeidet på bakken. Grunneiere langs høyspentlinjene der det skal sages vil bli informert via sms-melding. 

Informasjon til berørte grunneiere
Før oppstart av helikopterkvisting vil det bli sendt melding til berørte grunneiere med nærmere informasjon om tidspunkt for helikoptersaging i området.

Publisert 16.10.2020