Velkommen til Agder Energi Nett.

High tech-metoder skal avdekke råtne strømstolper

Avansert radar-og termoscanning fra luften kan i framtiden bli brukt for å avsløre helsetilstanden til 200 000 strømstolper i Agder Energi Netts strømnett.
– Denne strømstolpen fra 1953 er kraftig angrepet av råte og bør skiftes ut, sier Erik Lindekleiv.

– Se her, nå fikk vi fram et fint bilde av stolpens indre, sier forsker Boyan Yuan. Hun sjekker PC-skjermen, mens hun holder et lite termokamera mot en strømstolpe som har sett sine beste dager. 

Erik Lindekleiv i Agder Energi Nett følger interessert med. Vi befinner oss i et boligområde på Lund i Kristiansand. Ved foten av en strømstolpe ligger elektronisk måleutstyr som skal testes ut. Boyan Yuan jobber i forskningsinstituttet NORCE og er forsker med Smart Instrumentering som fagområde. Nå er NORCE i gang med et fireårig forskningsprosjekt på sensorteknologi som kan forenkle arbeidet med å finne strømstolper som er modne for utskifting. Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd.

Agder Energi Nett bruker årlig millioner av kroner på manuell inspeksjon av linjenettet. Det innebærer å gå langs traseene og sjekke hver enkelt stolpe. Dersom det hadde vært mulig å scanne stolpene automatisk ved hjelp av helikopter eller droner, kunne store beløp vært spart. 

– I dag må vi banke på stolpen med en hammer og lytte oss fram til stolper som har råte. Hul lyd indikerer at stolpen er spist opp av råte innvendig.  Det er en tidkrevende jobb, sier Lindekleiv.

Flere metoder
Agder Energi Nett stiller velvillig opp for å finne råteskadde stolper som kan brukes til å teste det elektroniske utstyret. En av metodene går ut på å gjennomlyse stolpene med radarbølger. Yuan forklarer:

– Vi undersøker om radarbølgene oppfører seg ulikt når de reflekteres fra en råteskadet og en frisk stolpe. I så fall kan radarscanning gir oss et bilde av stolpens tilstand innvendig, sier hun.

En annen metode som testes ut, er termokamera som fanger opp temperaturforskjeller i strømstolpens indre. Utgangspunktet er at områder med råte utstråler mer varme enn friskt tre.

– Målet med forskningsprosjektet er å finne ut om denne teknologien kan tas i bruk på helikopter eller drone, slik at kartleggingen av linjenettet kan skje mer effektivt enn i dag, sier Yuan.

Spennende
Håkon Skavikmo, seniorrådgiver i Agder Energi Nett, sier de har fulgt forskningsprosjektet tett helt fra starten.

– Det begynte med et forprosjekt sammen med Regionalt forskningsfond Agder og Teknova. Vi stilte oss spørsmål om hvorfor vi fremdeles holdt på med manuell inspeksjon av linjenett, samtidig som vi jevnlig befarer det med helikopter. Svaret var enkelt; råte i strømmaster kan ikke sees fra lufta. Oppfølgingsspørsmålet ble om slik teknologi fantes eller kunne utvikles. Det kunne ingen svare på,  fordi ingen hadde etterspurt slik teknologi, sier Skavikmo.

Han synes det er utrolig at man kan sende ubemannede romsonder til mars, men at man fremdeles må banke med hammer på strømstolper for å finne ut om de har råte.

 – Teknologi som gjør det mulig å skille friske og råtne stolper fra lufta vil spare norske nettselskaper for store summer. Det er penger som i stedet kan brukes på å forsterke nettet, rydde linjegater og sikre strømforsyningen i uvær, sier Skavikmo.

– Vi forsker på dronebårne eller helikopterbårne systemer for overvåking av strømstolper, Sier Boyan Yuan, forsker ved Smart Instrumentering gruppen i forskningsinstituttet NORCE. Erik Lindekleiv i Agder Energi Nett er med for å lete opp råtne stolper som kan brukes til utprøving av teknologien.

Her sjekker forsker Boyan Yuan strømstolpens indre.

Slik ser en termofotografert stolpe ut. Røde soner indikerer mulige råteskader.

Publisert 28.11.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her