Velkommen til Agder Energi Nett.

High tech-metoder skal avdekke råtne strømstolper

Avansert radar-og termoscanning fra luften kan i framtiden bli brukt for å avsløre helsetilstanden til 200 000 strømstolper i Agder Energi Netts strømnett.
– Denne strømstolpen fra 1953 er kraftig angrepet av råte og bør skiftes ut, sier Erik Lindekleiv.

– Se her, nå fikk vi fram et fint bilde av stolpens indre, sier forsker Boyan Yuan. Hun sjekker PC-skjermen, mens hun holder et lite termokamera mot en strømstolpe som har sett sine beste dager. 

Erik Lindekleiv i Agder Energi Nett følger interessert med. Vi befinner oss i et boligområde på Lund i Kristiansand. Ved foten av en strømstolpe ligger elektronisk måleutstyr som skal testes ut. Boyan Yuan jobber i forskningsinstituttet NORCE og er forsker med Smart Instrumentering som fagområde. Nå er NORCE i gang med et fireårig forskningsprosjekt på sensorteknologi som kan forenkle arbeidet med å finne strømstolper som er modne for utskifting. Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd.

Agder Energi Nett bruker årlig millioner av kroner på manuell inspeksjon av linjenettet. Det innebærer å gå langs traseene og sjekke hver enkelt stolpe. Dersom det hadde vært mulig å scanne stolpene automatisk ved hjelp av helikopter eller droner, kunne store beløp vært spart. 

– I dag må vi banke på stolpen med en hammer og lytte oss fram til stolper som har råte. Hul lyd indikerer at stolpen er spist opp av råte innvendig.  Det er en tidkrevende jobb, sier Lindekleiv.

Flere metoder
Agder Energi Nett stiller velvillig opp for å finne råteskadde stolper som kan brukes til å teste det elektroniske utstyret. En av metodene går ut på å gjennomlyse stolpene med radarbølger. Yuan forklarer:

– Vi undersøker om radarbølgene oppfører seg ulikt når de reflekteres fra en råteskadet og en frisk stolpe. I så fall kan radarscanning gir oss et bilde av stolpens tilstand innvendig, sier hun.

En annen metode som testes ut, er termokamera som fanger opp temperaturforskjeller i strømstolpens indre. Utgangspunktet er at områder med råte utstråler mer varme enn friskt tre.

– Målet med forskningsprosjektet er å finne ut om denne teknologien kan tas i bruk på helikopter eller drone, slik at kartleggingen av linjenettet kan skje mer effektivt enn i dag, sier Yuan.

Spennende
Håkon Skavikmo, seniorrådgiver i Agder Energi Nett, sier de har fulgt forskningsprosjektet tett helt fra starten.

– Det begynte med et forprosjekt sammen med Regionalt forskningsfond Agder og Teknova. Vi stilte oss spørsmål om hvorfor vi fremdeles holdt på med manuell inspeksjon av linjenett, samtidig som vi jevnlig befarer det med helikopter. Svaret var enkelt; råte i strømmaster kan ikke sees fra lufta. Oppfølgingsspørsmålet ble om slik teknologi fantes eller kunne utvikles. Det kunne ingen svare på,  fordi ingen hadde etterspurt slik teknologi, sier Skavikmo.

Han synes det er utrolig at man kan sende ubemannede romsonder til mars, men at man fremdeles må banke med hammer på strømstolper for å finne ut om de har råte.

 – Teknologi som gjør det mulig å skille friske og råtne stolper fra lufta vil spare norske nettselskaper for store summer. Det er penger som i stedet kan brukes på å forsterke nettet, rydde linjegater og sikre strømforsyningen i uvær, sier Skavikmo.

– Vi forsker på dronebårne eller helikopterbårne systemer for overvåking av strømstolper, Sier Boyan Yuan, forsker ved Smart Instrumentering gruppen i forskningsinstituttet NORCE. Erik Lindekleiv i Agder Energi Nett er med for å lete opp råtne stolper som kan brukes til utprøving av teknologien.

Her sjekker forsker Boyan Yuan strømstolpens indre.

Slik ser en termofotografert stolpe ut. Røde soner indikerer mulige råteskader.

Publisert 28.11.2018