Velkommen til Agder Energi Nett.

Hogger trær utenfor ryddebeltene

Agder Energi Nett har i forbindelse med strømbruddene de siste dagene kartlagt utsatte trær langs linjenettet. Selskapet iverksetter umiddelbart ekstraordinær sikringshogst utenfor ryddebeltene som et tiltak for å bidra til å forebygge strømbrudd.

Store deler av linjenettet er de siste dagene befart ved hjelp av helikopter. Trær utenfor ryddebeltet, som er nedtynget og står i fare for å velte over linjenettet er registrert. Det er også stor sannsynlighet for strømbrudd når trær som er bøyd "slipper snøen" og rettes opp igjen.  Dette vil enten medføre korte avbrudd, men kan også føre til at mer omfattende feilretting må gjøres.

Agder Energi Nett iverksetter umiddelbart ekstraordinær sikringshogst av så mange som mulig av disse trærne for å forebygge nye strømbrudd.

Det er viktig å understreke at selv med dette tiltaket vil det ikke være mulig å unngå strømbrudd helt. Dersom en skal sikre seg helt mot trær som velter mot linjene, må skogen ryddes bort i et ca. 60 meter bredt belte langs strømnettet.

Tresikre ryddegater
Agder Energi Nett har for en tid tilbake iverksatt rydding av brede, såkalte tresikre, ryddegater langs noen av våre viktige linjer. For eksempel er linjenettet fra transformatorstasjonen på Akland i Risør til Myra på Vegårshei nylig ryddet til ekstra bredde utover forskriftskravene, for å sikre strømforsyningen til Vegårshei.

Agder Energi Nett har ikke mulighet til å lage så brede ryddegater langs hele linjenettet på Agder. Det er en sak som politikerne og myndighetene må avgjøre om er samfunnsøkonomisk bærekraftig og riktig bruk av ressursene.

Rydder hele året
For å sikre fremkommelighet for vedlikehold og for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledninger, gjennomfører Agder Energi Nett vedlikeholdsrydding av vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg gjennom hele året. Arbeidet utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Agder Energi Nett bruker årlig 25 millioner kroner på dette, og ytterligere 10 millioner kroner til å utbedre linjetraseene. I tillegg erstattes luftnett med kabler flere steder, så totalt bruker selskapet over 100 millioner kroner i året til å forbedre strømnettet.

Prosjekt "Sterk skog"
Agder Energi Nett er, sammen med flere andre nettselskaper, med i prosjektet "Sterk skog" , som er delfinansiert av Forskningsrådets ENERGIX-program. Medarbeidere i prosjektet har gått langs utvalgte høyspentlinjer på Sørlandet for å kartlegge og analysere trær som falt over strømlinjene under uværet tidlig i november 2016.  Prosjektet har sett på hvilke trær som da veltet og hvilke som ble stående igjen. Målet er å lage en skogbehandlingsplan der man i større grad kan ta vekk de potensielt farlige trærne utenfor ryddebeltet før de faller over strømlinjene.

 

Publisert 18.01.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her