Velkommen til Agder Energi Nett.

Høyspent i bakken på Hægeland

I etterkant av det kraftige snøværet over Sørlandet i januar 2018, har Agder Energi Nett jobbet aktivt med tiltak for å styrke strømnettet. Et av dem er ombygging av Hægelandslinja, der store deler av denne nå legges i bakken.

− Et spennende og utfordrende prosjekt, sier Thomas Skomedal, prosjektleder i Agder Energi Nett.  På strekningen fra Hægeland til Bjelland skal 9,1 km høyspent jordkabel graves ned, mens den gamle luftlinjen skal demonteres. I tillegg skal tre trafobukker bygges ned i kiosk på strekningen. Det er Omexom som utfører arbeidet for Agder Energi Nett, med Holbæk Anlegg AS som underentreprenør.

− Det er første gang vi gjennomfører et prosjekt som innebærer graving i så stort omfang i skogsmark og utmark for å erstatte luftlinje med kabel i bakken. Og utfordringen med å grave utenfor allfarvei er flere. Store deler av traseen er fjell som må sprenges bort. Det betyr vi får en betydelig mengde med masseutskiftning, i tillegg til kabelsanden som må fraktes inn langs traseen. Kabeltromlene som veier fra 5 tonn og oppover er også en utfordring i våtmarksområder og ulendt terreng, forteller Thomas, og legger til at prosjektet skal være ferdig høsten 2020.
Publisert 20.11.2019