Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Hva er realitetene vedrørende strømutfallene på Sørlandet?

Realitetene om strømutfallene på Sørlandet

Strømsituasjonen i Agder har vært svært utfordrende denne vinteren og vi vil på det sterkeste beklage den ulempen som dette har medført for våre kunder. I tiden fremover vil det bli iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å forbedre forsyningssikkerheten i de mest utsatte områdene. I etterkant av strømbruddene har det kommet mange påstander fra ulike hold, og vi ønsker å informere om hva som er realitetene.

En av realitetene er at infrastruktur i Norge utsettes for økende belastninger som følge av klimaendringer. Det gjelder veier, broer, jernbane; det handler om flom, nedbør, ras og vind. Været blir villere og naturen endrer atferd.

Utbygging av nasjonal infrastruktur tar tid, ofte mange år, og det gjelder i særlig grad strømnettet. Det ville ikke vært mulig for noen, verken nettselskap, veimyndigheter eller kommuner å forutse de vesentlige konsekvensene av klimaendringer mange år før de inntreffer. Det vi derimot må gjøre er å lære av det som skjer, for været vil ikke bli mindre krevende i årene som kommer.

Mye vær
Vi har i deler av Agder opplevd det største og tyngste snøfallet de siste 50 år. I et belte fra ca. 10 til 60 km inn fra kysten er snømengdene flere steder på mer enn 400% av det normale, ifølge Meteorologisk Institutt. Flere steder satte nye rekorder for døgnnedbør i januar. Tung våt nysnø medførte at trær falt eller la seg over linjene og førte til strømutfall.

Skogvolumet i Norge har økt med 25% de siste 10 årene (kilde: SSB). Skogeierlag på Sørlandet har påpekt at skogen generelt sett ble påført store og omfattende skader under det omfattende snøværet i januar. Kombinasjonen av et sterkt økende skogvolum og tung nysnø kombinert med temperatursvinger er hovedårsaken til strømbruddene. Mye av den våte snøen frøs til is og ble hengende på trærne, noe som forsterket utfordringene etter hvert som det kom stadig nye snøfall.

AE Nett forbereder seg på at skogvolumet er i rask vekst og at det blir verre vær. Derfor er det vedtatt en ekstraordinær tiltakspakke som skal bidra til forsert trerydding og andre tiltak i kraftnettet. Med et luftnett som samlet sett er på ca. 14.000 km er oppgaven omfattende.

Ingen utarming
Datterselskapene i AE-konsernet, som AE Nett, blir finansiert av Agder Energi sitt morselskap og leverer eller mottar konsernbidrag fra morselskapet.

AE Nett har de siste 10 årene samlet sett investert for ca. 5 mrd. kr (2017 kr). Vi har i tillegg gjennomført en rekke drifts- og vedlikeholdstiltak, som omfattende trerydding. Med et samlet årlig drifts- og investeringsbudsjett på 700-800 mill. kr har nettselskapet rom til å foreta store tilpasninger. Man kan også få tilleggsrammer fra morselskapet dersom man skulle ha behov for det.

Investeringsnivået i AE Nett har de siste 10 årene i sum vært høyere enn selskapets driftsoverskudd. Dette betyr at nettselskapet netto har fått tilført økonomiske midler fra morselskapet for å opprettholde det høye investeringsnivået. Koblingen som blant annet Huseiernes Landsforbund forsøker å lage mellom AE Nett sitt resultat, investeringsomfanget, uttak av utbytte og avbrudd i strømforsyningen gir ikke et korrekt bilde.

Det er ingen sammenheng mellom nettleien og et eventuelt utbytte fra AE Nett.  Nettvirksomhet er monopolvirksomhet og myndighetene fastsetter årlig AE Nett sin tillatte inntekt. Utbytte er ikke et element i nettselskapene sin tillatte inntekt.

Tryggere forsyning, akseptabel pris
I tillegg til et stort investeringsomfang og jevnlig vedlikehold av strømnettet med tilhørende anlegg, ryddes vegetasjon langs strømnettet gjennom hele året. Vi gjennomfører også ekstra sikringstiltak der hvor vi har viktige forsyningslinjer.

Vi ser videre på hvordan vi kan gjøre luftlinjene mindre sårbare, og har blant annet tatt i bruk nye digitale verktøy for å kartlegge utsatte linjestrekninger bedre. For en tid tilbake iverksatte vi rydding av bredere, såkalte tresikre, belter langs noen av de viktigste strømlinjene.

Vi vil så raskt som mulig intensivere arbeidet med å skape tresikre belter langs de aktuelle linjestrekkene i de mest utsatte områdene, men det krever avtaler med grunneierne. Vi vil også montere flere fjernstyrte brytere for enklere å kunne legge om strøm-forsyningen når det måtte oppstå strømbrudd. Når vi bygger nye linjestrekk eller skifter ut gamle, vurderes alltid jordkabler først.

Enkelte peker på at problemene på Sørlandet kunne vært unngått med storstilt kabling. Da må man ha med seg at kabling i Sørlandsterreng med mye fjell og knauser er langt mer kostbart enn på f.eks. Østlandet der grunnen i større grad består av løsmasser og enklere topologi. Omfattende kabling vil øke kostnadsnivået i nettet og nettleien for kundene. Dersom hele kraftnettet skulle gjøres tresikkert ved bruk av kabling så ville dette medføre at nettleien for den enkelte kunde ville øke med minst 50%.

Tom Nysted
Konsernsjef Agder Energi

Ole Th. Dønnestad
Styreleder Agder Energi Nett

Publisert 23.02.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her