Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Industriutvikling og havvind driver nettutviklingen i Agder

Industriutvikling og havvind driver nettutviklingen i Agder

I Agder kan Statnett og Glitre Nett (Agder Energi Nett) legge til rette for 1200 MW nytt forbruk til industri, næringsliv og for elektrifisering av samfunnet. Det er en økning på 2/3 fra dagens forbruk. Fordi det er investert mye i transmisjonsnettet i denne regionen er Agder blant de områdene der det er mulig å knytte til mye nytt forbruk.

Totalt er det søkt om å få øke strømforbruket med omtrent 3000 MW i Agder, noe som tilsvarer en økning på 150 prosent. Driverne bak forbruksøkningen er i hovedsak etablering av ny industri. Selv om vi har nettkapasitet til å realisere mye ny industri er det likevel et behov for å gjøre ytterligere nettforsterkninger for å knytte til ny kraftproduksjon og nytt forbruk.

 Økt transformeringskapasitet legger til rette for økt forbruk og ny produksjon
I Agder er det et sterkt transmisjonsnett, og Statnett og Glitre Nett har et godt samarbeid om   prosjekter som gjør det mulig å realisere industriprosjekter og ny kraftproduksjon.

– Statnett øker transformeringskapasiteten i Arendal, Kvinesdal og Ertsmyra stasjoner. Dette gjør det mulig for Glitre Nett å tilby sine kunder økt nettkapasitet. For å knytte til ny industri i Kristiansandsområdet etableres nye Mosby transformatorstasjon i Vennesla, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.

Behov for mer fleksibilitet
− Det har den senere tid vært gjennomført flere tiltak for å bedre overføringskapasiteten i det regionale distribusjonsnettet, blant annet etablering av nye transformatorstasjoner mellom

transmisjonsnettet og det regionale distribusjonsnettet, og mellom regionalt- og lokalt distribusjonsnett. Likevel ser vi at etterspørselen av nettkapasitet er stor, og det er behov for store investeringer i strømnettet fremover, sier Tore Morten Wetterhus, som legger til at den fremtidige utviklingen vil kreve økt fleksibilitet.

− Sør-Rogaland og Agder har med sin nærhet til mellomlandsforbindelsene, mulige effektutvidelser i vannkraftverk og pumpekraft gode forutsetninger for å bidra til å balansere kraftsystemet. Vi ser også spennende muligheter ved at deler av det nye forbruket kan bidra med verdifull fleksibilitet, for eksempel tilknytning på vilkår med lavere uttak i høylasttimer. Tilknytning av fremtidig havvind blir også viktig fremover. Dette er noe vi sammen med Statnett ønsker å legge best mulig til rette for, avslutter Tore Morten Wetterhus.

Publisert 30.01.2023

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her