Velkommen til Agder Energi Nett.

Alle kjente feil er rettet

Alle kjente feil etter uværet sist helg er nå utbedret. Dersom enkelte kunder ikke har strøm bes de melde dette ved å ringe 07272.
Foto: Anders Martinsen

På det meste var 10 000 kunder uten strøm, i hovedsak i Aust-Agder. Det har vært store ødeleggelser i form av knekte stolper og traverser, ødelagte transformatorer og trær over linjene. Det var mange og omfattende skader på samme linjer flere steder. Dette er krevende skader å reparere, og i kombinasjon med vanskelig fremkommelighet både på veier og i terrenget, tok det dessverre lang tid før alle kundene fikk strømmen igjen.

Nettet har fått hard medfart de siste  dager, det er derfor sannsynlig at nye feil kan komme eller at man må foreta akutte reparasjoner. Det er satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er  provisoriske løsninger.

Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Disse vil bli håndtert etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.

Agder Energi Nett er forberedt på at det i helgen kan komme inn meldinger om strømløse hytter fra hytteeiere i områder som var uten strøm. Ekstra mannskaper er på vakt for å ivareta de meldinger som måtte komme om dette. 

Status torsdag morgen kl. 08:00

Agder Energi Nett har fremdeles høy beredskap og fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt. Det er fortsatt en håndfull kunder som er uten strøm. Utfordringen er fremkommelighet, manglende brøyting og trær over vei. På et av feilstedene er  4 montører og 5 linjeryddere i arbeid for å rette feil.

 

De siste dagene harvi satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er  provisoriske løsninger.

Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Vi vil håndtere disse etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.

 

Status onsdag morgen kl. 08:00

Agder Energi Nett har fremdeles høy beredskap og fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt for at kundene som fortsatt er uten strøm får den tilbake i løpet av formiddagen. Onsdag morgen kl. 08.00 er 175 kunder fremdeles uten strøm. I Risør er den nye transformatoren på Maimyr installert, og vi holder nå på koble inn kundene. I oppstarten kan kundene oppleve lav spenning, vi jobber med stabilisere strømforsyningen i området. Tirsdag kveld oppstod det en brann i en høyspentmast i Lillesand, og det førte til at rundt 1.300 kunder mistet strømmen. De fleste av kundene har fått strømmen tilbake, og vi jobber med å få gjenopprettet strømforsyningen til de siste 6 kundene i løpet av formiddagen. Montører er også i full gang med å rette opp feil i øvrige områder hvor det er registrert feil hos enkeltkunder. De siste dagene har vi satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er provisoriske løsninger. Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Vi vil håndtere disse etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.

 

Status 08.11.2016 kl 18:00
Vi beklager at feilrettingen etter snøværet i helgen fortsatt tar tid.
Tirsdag kl. 18.00 er fremdeles 447 kunder uten strøm. 

---------

Status 08.11.2016 kl 14:00
Vi beklager at feilrettingen etter snøværet i helgen tr tid.
Tirsdag kl 14:00 er det fortsatt registrert 508 kunder uten strøm.

Vi har godt med ressurser ute for å rette opp i de siste feilene, men det vil fortsatt gå noe tid før alle kundene har strømmen tilbake.

Vi holder for eksempel nå på med å skifte ut en ødelagt transformator på Maimyr i Risør. Dette er tidkrevende arbeid og transformatoren vil ikke være i drift før tidligst senere i kveld.

På linjestrekket Froland – Jomås er det 25 kunder som fortsatt er strømløse. Vi har i løpet av dagen funnet flere nye feil på dette linjestrekket, som vi jobber med å få reparert.

På grunn av stor pågang på feilmeldingstelefonen vår, har mange kunder stått lenge i kø før de har fått svar. Vi beklager dette, og Agder Energi Nett refunderer telefonutgifter kundene har hatt i forbindelse med kontakt med kundesenterets telefon 07272. Dokumentasjon sendes via "Skjema for erstatning" som du finner på Min side på aenett.no.

Ved strømbrudd sender Agder Energi Nett SMS-varsel til kunder som har registrert mobiltelefonnummeret sitt hos selskapet. Mobiltelefonnummeret kan registreres på Min Side på aenett.no

Publisert 08.11.2016