Velkommen til Agder Energi Nett.

Alle kjente feil er rettet

Alle kjente feil etter uværet sist helg er nå utbedret. Dersom enkelte kunder ikke har strøm bes de melde dette ved å ringe 07272.
Foto: Anders Martinsen

På det meste var 10 000 kunder uten strøm, i hovedsak i Aust-Agder. Det har vært store ødeleggelser i form av knekte stolper og traverser, ødelagte transformatorer og trær over linjene. Det var mange og omfattende skader på samme linjer flere steder. Dette er krevende skader å reparere, og i kombinasjon med vanskelig fremkommelighet både på veier og i terrenget, tok det dessverre lang tid før alle kundene fikk strømmen igjen.

Nettet har fått hard medfart de siste  dager, det er derfor sannsynlig at nye feil kan komme eller at man må foreta akutte reparasjoner. Det er satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er  provisoriske løsninger.

Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Disse vil bli håndtert etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.

Agder Energi Nett er forberedt på at det i helgen kan komme inn meldinger om strømløse hytter fra hytteeiere i områder som var uten strøm. Ekstra mannskaper er på vakt for å ivareta de meldinger som måtte komme om dette. 

Status torsdag morgen kl. 08:00

Agder Energi Nett har fremdeles høy beredskap og fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt. Det er fortsatt en håndfull kunder som er uten strøm. Utfordringen er fremkommelighet, manglende brøyting og trær over vei. På et av feilstedene er  4 montører og 5 linjeryddere i arbeid for å rette feil.

 

De siste dagene harvi satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er  provisoriske løsninger.

Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Vi vil håndtere disse etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.

 

Status onsdag morgen kl. 08:00

Agder Energi Nett har fremdeles høy beredskap og fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt for at kundene som fortsatt er uten strøm får den tilbake i løpet av formiddagen. Onsdag morgen kl. 08.00 er 175 kunder fremdeles uten strøm. I Risør er den nye transformatoren på Maimyr installert, og vi holder nå på koble inn kundene. I oppstarten kan kundene oppleve lav spenning, vi jobber med stabilisere strømforsyningen i området. Tirsdag kveld oppstod det en brann i en høyspentmast i Lillesand, og det førte til at rundt 1.300 kunder mistet strømmen. De fleste av kundene har fått strømmen tilbake, og vi jobber med å få gjenopprettet strømforsyningen til de siste 6 kundene i løpet av formiddagen. Montører er også i full gang med å rette opp feil i øvrige områder hvor det er registrert feil hos enkeltkunder. De siste dagene har vi satt ut flere aggregater og foretatt provisorisk opprettingsarbeid flere steder i linjenettet. Det betyr at linjenettet er sårbart og at det kan oppstå feil dersom været endrer seg. Vi foretar fortløpende permanente reparasjonsarbeider på de steder hvor det nå er provisoriske løsninger. Det skal bli mildere vær, og det kan føre til at trær som har vært tynget ned av snø kan skape problemer. Når snøen smelter vil disse trærne rette seg opp igjen, og dersom de kommer i berøring med linjenettet kan det føre til nye strømbrudd. Vi vil håndtere disse etter hvert som de eventuelt oppstår. Linjeryddere vil fortsette å rydde opp i de områdene hvor det er registrert at dette er et problem.

 

Status 08.11.2016 kl 18:00
Vi beklager at feilrettingen etter snøværet i helgen fortsatt tar tid.
Tirsdag kl. 18.00 er fremdeles 447 kunder uten strøm. 

---------

Status 08.11.2016 kl 14:00
Vi beklager at feilrettingen etter snøværet i helgen tr tid.
Tirsdag kl 14:00 er det fortsatt registrert 508 kunder uten strøm.

Vi har godt med ressurser ute for å rette opp i de siste feilene, men det vil fortsatt gå noe tid før alle kundene har strømmen tilbake.

Vi holder for eksempel nå på med å skifte ut en ødelagt transformator på Maimyr i Risør. Dette er tidkrevende arbeid og transformatoren vil ikke være i drift før tidligst senere i kveld.

På linjestrekket Froland – Jomås er det 25 kunder som fortsatt er strømløse. Vi har i løpet av dagen funnet flere nye feil på dette linjestrekket, som vi jobber med å få reparert.

På grunn av stor pågang på feilmeldingstelefonen vår, har mange kunder stått lenge i kø før de har fått svar. Vi beklager dette, og Agder Energi Nett refunderer telefonutgifter kundene har hatt i forbindelse med kontakt med kundesenterets telefon 07272. Dokumentasjon sendes via "Skjema for erstatning" som du finner på Min side på aenett.no.

Ved strømbrudd sender Agder Energi Nett SMS-varsel til kunder som har registrert mobiltelefonnummeret sitt hos selskapet. Mobiltelefonnummeret kan registreres på Min Side på aenett.no

Publisert 08.11.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her