Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Informasjon om mer- og mindreinntekt for nettselskapene

Informasjon om mer- og mindreinntekt for nettselskapene

Nettselskapene i Norge har monopol i hvert sitt geografiske område. Det er Reguleringsmyndigheten for energi som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Denne myndigheten ligger i Norges vassdrags og energidirektorat.

Reguleringsmyndigheten gir hvert nettselskap en inntektsrammene, og denne bestemmes av kostnader til drift, utvikling av strømnettet, og tap i strømnettet. En del av strømmen forsvinner nemlig i nettet på vei fra kraftstasjonene til kundene, og dette tapet må nettselskapene betale markedspris på strømmen for. Dette påvirker igjen hva nettselskapene krever i nettleie av kundene.

Når Agder Energi Nett skal beregne nettleien for det kommende året, er det mange usikkerhetsfaktorer som kan påvirke inntektsrammen. Strømforbruket til kundene vil variere fra år til år som følge av vær og temperatur, og et høyt forbruk hos kundene vil kunne gi nettselskapene en merinntekt. Tilsvarende vil lavere forbruk kunne gi nettselskapet en mindreinntekt. Utviklingen i strømprisen vil også påvirke nettselskapenes inntektsramme. Uforutsette høye strømpriser vil fort kunne gi nettselskapene en mindreinntekt, fordi prisene som er lagt til grunn i beregningene av nettleien er for lav i forhold til inntekten som nettselskapet er gitt av Reguleringsmyndigheten for energi.

For Agder Energi Nett er den samlede inntektsrammen for regional- og distribusjonsnettet på Agder vel 2 milliarder kroner pr. år. Når nettleien skal settes er det alltid et mål å få nettleieinntektene fra kundene i løpet av et år til å treffe så godt som mulig på dette. Med de usikkerhetsfaktorene som er nevnt ovenfor er det ikke alltid like lett. Noen år kan det gi Agder Energi en merinntekt, mens andre år kan det gi en mindreinntekt. Tryggheten for kundene er at dersom de har betalt for mye i nettleie ett år, skal nettselskapet ta denne merinntekten med i betraktningen ved utarbeidelse neste års nettleie. Tilsvarende er det dersom nettselskapet har fått en mindreinntekt, skal denne også tas med i betraktningen ved utarbeidelse av neste års nettleie.

Ved utgangen av 2021 hadde Agder Energi Nett en mindreinntekt i inntektsrammen for regional- og distribusjonsnettet på ca. 1,2 millioner kroner. Med andre ord har Agder Energi Nett penger til gode i forhold til den inntektsrammen Agder Energi Nett hadde for 2021. Når nye nettleiepriser nå er varslet for 2022, øker nettleien noe. For en vanlig husholdningskunde med et forbruk på 20.000 kWt pr år, tilsvarer økningen i underkant av 50 kroner pr. måned. Denne økningen gjennomføres som følge av at neste års nettleie skal bli lik estimatet for neste års inntektsramme.

Hvor godt Agder Energi Nett treffer på inntektsrammen for 2022 er det vanskelig si. Som monopolvirksomhet rapporterer vi kontinuerlig om utviklingen i våre inntekter til Reguleringsmyndigheten for Energi i Norges vassdrags og energidirektorat. Merinntekt eller mindreinntekt skal over år styres mot null.

Du kan leser mer om hva nettleien går til her

Publisert 05.01.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her