Velkommen til Agder Energi Nett.

Ingen økning i nettleien

Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleieprisen fra 2021. En økning i offentlige avgifter påvirker likevel den totale prisen. Forbruksavgiften øker fra 20,16 øre/kWh til 20,86 øre/kWh.

− For en gjennomsnittlig strømkunde på Sørlandet gikk 43 prosent til Staten, 36 prosent i nettleie, og 21 prosent til strømleverandøren i 2020. Den eksakte fordelingen mellom strømpris, nettleie og offentlige avgifter vil endre seg fra år til år, og også variere litt med hvilken strømavtale kundene har. Lave strømpriser i 2020 reduserte den samlede strømregningen betydelig, sier Ole-Hermann Cappelen, seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett.

Avgifter
I 2020 gikk imidlertid 43 øre av hver krone som ble betalt i samlet strømregning til Staten. Avgiftene til Staten består av forbruksavgiften, energifondavgift og merverdiavgift. I 2020 var forbruksavgiften på 20,16 øre/kWh, og energifondavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh. I tillegg kommer merverdiavgiften på 25 prosent både på nettleien og strømprisen.

Nettleie
− Nettleiens andel av den totale strømregningen i 2020 ble på 36 prosent. Den betaler du til ditt lokale nettselskap, for å dekke hva det koster å transportere strømmen gjennom nettet. Nettleien består av en fast del pluss en variabel del, sier Ole-Hermann Cappelen. Nettleien varierer noe hos de ulike nettselskapene, og det er Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE, som fastsetter rammene for hva nettleien skal koste.

Strøm
Strømmen du bruker utgjør de siste 21 prosent av strømkostnadene dine i 2020. Den helt nøyaktige andelen varierer med årstidene, ettersom både strømprisen og forbruket ditt øker eller synker. Uansett bestemmes selve strømprisen av utviklingen på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Inne i strømprisen ligger også en kostnad til el-sertifikater, som alle strømleverandører er pålagt å kjøpe.

Ordningen er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige.

Spesielt år
− 2020 ble på mange områder et spesielt år. De lave strømprisene gjorde forskjellen mellom strømpris og nettleie på fakturaen unormalt stor, og mange trodde at nettleien har økt betydelig. Det er ikke riktig. Nettleien henger sammen med strømforbruket, så jo mere strøm du bruker jo mer vil også nettleien øke. Prisen på nettleie er satt på forhånd, og varierer ikke slik som strømprisen. Derfor ble forholdet mellom strømpris og nettleie i 2020 større enn vi har sett på mange år, avslutter Ole-Hermann Cappelen.

Kakediagrammet viser fordeling mellom kraft, nettleie og offentlige avgifter for en gjennomsnittlig strømkunde på Sørlandet i 2020:

kakediagram 2020

Publisert 06.01.2021