Velkommen til Agder Energi Nett.

Ingen økning i nettleien

Agder Energi Nett gjør ingen endringer i nettleieprisen fra 2021. En økning i offentlige avgifter påvirker likevel den totale prisen. Forbruksavgiften øker fra 20,16 øre/kWh til 20,86 øre/kWh.

− For en gjennomsnittlig strømkunde på Sørlandet gikk 43 prosent til Staten, 36 prosent i nettleie, og 21 prosent til strømleverandøren i 2020. Den eksakte fordelingen mellom strømpris, nettleie og offentlige avgifter vil endre seg fra år til år, og også variere litt med hvilken strømavtale kundene har. Lave strømpriser i 2020 reduserte den samlede strømregningen betydelig, sier Ole-Hermann Cappelen, seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett.

Avgifter
I 2020 gikk imidlertid 43 øre av hver krone som ble betalt i samlet strømregning til Staten. Avgiftene til Staten består av forbruksavgiften, energifondavgift og merverdiavgift. I 2020 var forbruksavgiften på 20,16 øre/kWh, og energifondavgiften (Enova) på 1,25 øre/kWh. I tillegg kommer merverdiavgiften på 25 prosent både på nettleien og strømprisen.

Nettleie
− Nettleiens andel av den totale strømregningen i 2020 ble på 36 prosent. Den betaler du til ditt lokale nettselskap, for å dekke hva det koster å transportere strømmen gjennom nettet. Nettleien består av en fast del pluss en variabel del, sier Ole-Hermann Cappelen. Nettleien varierer noe hos de ulike nettselskapene, og det er Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE, som fastsetter rammene for hva nettleien skal koste.

Strøm
Strømmen du bruker utgjør de siste 21 prosent av strømkostnadene dine i 2020. Den helt nøyaktige andelen varierer med årstidene, ettersom både strømprisen og forbruket ditt øker eller synker. Uansett bestemmes selve strømprisen av utviklingen på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Inne i strømprisen ligger også en kostnad til el-sertifikater, som alle strømleverandører er pålagt å kjøpe.

Ordningen er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige.

Spesielt år
− 2020 ble på mange områder et spesielt år. De lave strømprisene gjorde forskjellen mellom strømpris og nettleie på fakturaen unormalt stor, og mange trodde at nettleien har økt betydelig. Det er ikke riktig. Nettleien henger sammen med strømforbruket, så jo mere strøm du bruker jo mer vil også nettleien øke. Prisen på nettleie er satt på forhånd, og varierer ikke slik som strømprisen. Derfor ble forholdet mellom strømpris og nettleie i 2020 større enn vi har sett på mange år, avslutter Ole-Hermann Cappelen.

Kakediagrammet viser fordeling mellom kraft, nettleie og offentlige avgifter for en gjennomsnittlig strømkunde på Sørlandet i 2020:

kakediagram 2020

Publisert 06.01.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.