Velkommen til Agder Energi Nett.

Innovasjonspris til Agder Energi Nett

Agder Energi Nett er tildelt Smartgridsenterets innovasjonspris for 2018. Selskapet får prisen for sitt arbeid med digitalisering for optimal bygging og drift av strømnett:
INNOVATIV GJENG FRA AGDER ENERGI NETT MOTTOK PRIS: f.v. Linda Jenssen, Camilla Levinsen, Rolf Håkan Josefsen, Trond Arild Reiersølmoen, Thom Lauritsen, Per Gøran Bergerud, Kjell Morgan Ose, Øystein Dyvik Eide, Per-Oddvar Osland, Bente Mortensen, Morten Njåstad Bråten

Smartgridsenterets mål med prisen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen. I årets tildeling er det lagt vekt på prosjekter som benytter nye teknologi eller kombinasjoner av kjent og ny teknologi for å øke driftssikkerheten og kostnadseffektiviteten i nettet.

Gir effekt
Det er for arbeidet med smarte strømmålere som Agder Energi Nett får prisen. Basert på data fra målerne gjøres nettet tryggere og mer robust.  I dette arbeidet skal Agder Energi Nett forbedre eksisterende løsninger og skape nye forretningsmuligheter. Dette skjer gjennom systematisk måling på alle nivå i nettet, samt at man bruker data på nye og smarte måter. Dette har alt resultert i raskere og mer effektiv kundebehandling, innsparing i investeringer og en langt bedre oversikt over tilstand i strømnettet. Så langt har man opplevd bedre resultat enn forventet.

Motiverende
Det var seksjonsleder Linda Jenssen som mottok prisen på vegne av Agder Energi Nett. Hun er både stolt og glad for utmerkelsen.

− Prosjektet har vært en del av AMS-programmet i Agder Energi Nett siden 2011, og jeg er glad for at vi allerede da så mulighetene i innovasjon på dette området. Ikke minst er jeg glad for at vi har en ledelse som våget å gjøre disse investeringene. Prosjektet har hatt et dedikert analyseteam som har utviklet nye muligheter, og ikke minst har linja i organisasjonen vært involvert på en god måte. Innovasjonsprisen er også en viktig motivasjon og anerkjennelse for dette arbeidet, sier Linda Jenssen.

Publisert 14.09.2018