Velkommen til Agder Energi Nett.

Innovasjonspris til Agder Energi Nett

Agder Energi Nett er tildelt Smartgridsenterets innovasjonspris for 2018. Selskapet får prisen for sitt arbeid med digitalisering for optimal bygging og drift av strømnett:
INNOVATIV GJENG FRA AGDER ENERGI NETT MOTTOK PRIS: f.v. Linda Jenssen, Camilla Levinsen, Rolf Håkan Josefsen, Trond Arild Reiersølmoen, Thom Lauritsen, Per Gøran Bergerud, Kjell Morgan Ose, Øystein Dyvik Eide, Per-Oddvar Osland, Bente Mortensen, Morten Njåstad Bråten

Smartgridsenterets mål med prisen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen. I årets tildeling er det lagt vekt på prosjekter som benytter nye teknologi eller kombinasjoner av kjent og ny teknologi for å øke driftssikkerheten og kostnadseffektiviteten i nettet.

Gir effekt
Det er for arbeidet med smarte strømmålere som Agder Energi Nett får prisen. Basert på data fra målerne gjøres nettet tryggere og mer robust.  I dette arbeidet skal Agder Energi Nett forbedre eksisterende løsninger og skape nye forretningsmuligheter. Dette skjer gjennom systematisk måling på alle nivå i nettet, samt at man bruker data på nye og smarte måter. Dette har alt resultert i raskere og mer effektiv kundebehandling, innsparing i investeringer og en langt bedre oversikt over tilstand i strømnettet. Så langt har man opplevd bedre resultat enn forventet.

Motiverende
Det var seksjonsleder Linda Jenssen som mottok prisen på vegne av Agder Energi Nett. Hun er både stolt og glad for utmerkelsen.

− Prosjektet har vært en del av AMS-programmet i Agder Energi Nett siden 2011, og jeg er glad for at vi allerede da så mulighetene i innovasjon på dette området. Ikke minst er jeg glad for at vi har en ledelse som våget å gjøre disse investeringene. Prosjektet har hatt et dedikert analyseteam som har utviklet nye muligheter, og ikke minst har linja i organisasjonen vært involvert på en god måte. Innovasjonsprisen er også en viktig motivasjon og anerkjennelse for dette arbeidet, sier Linda Jenssen.

Publisert 14.09.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her