Velkommen til Agder Energi Nett.

Lade elbil hjemme?

Tåler ditt hjem lading av elbil? Mange bruker vanlige stikkontakter, men det anbefales ikke.

Sikker hjemmelading
Det foregår mye hjemmelading per i dag og hele 92 % lader fra vanlige stikkontakter. En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og det øker brannfaren. Vi anbefaler en egen strømkurs/sikring i sikringsskapet med kabel til en veggmontert ladeboks. En såkalt "Mode 3-boks - Type 2-kontakt" (også kalt den nye elbilkontakten) anses for å være en god og sikker løsning. Den må settes opp av en autorisert el-installatør -Hjelp til å finne autorisert installatør får du i Elvirksomhetsregisteret.

Kontakt autorisert elektroinstallatør
Vi anbefaler våre strømkunder å kontakte en autorisert installatør for å gjøre en sjekk av det elektriske anlegget for å sikre at anlegget er i god stand, og for å unngå brannfarlig varmgang og personskader. Installatøren håndterer eventuelle endringer, og sender "Melding om installasjonsarbeid" til nettselskapet. Agder Energi Nett ønsker også at installatøren sender melding dersom elbilladere er over 16 A. Agder Energi Nett vil da kunne gi råd om hvilken ladestrøm/type lader som bør benyttes. 

Spenningskvalitet
Nettselskapene og nettkundene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til blant annet skjevspenning. Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).

 Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fas slik at skjevspenningsproblematikk unngås. Man vil også kunne lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 6,3 kW 3-fase.

Anleggsbidrag, kostnader for å få økt kapasitet
Agder Energi Nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag, som andre nettselskaper. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag.

Vi har samlet noen lenker vi tror kan være nyttige for deg: 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/veiledninger-pdf/elbil_installatoer.pdf

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/

https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/elkjoretoy/Elbil

https://elbil.no/

https://www.naf.no/elbil/

 

Publisert 22.05.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.