Velkommen til Agder Energi Nett.

Lade elbil hjemme?

Tåler ditt hjem lading av elbil? Mange bruker vanlige stikkontakter, men det anbefales ikke.

Sikker hjemmelading
Det foregår mye hjemmelading per i dag og hele 92 % lader fra vanlige stikkontakter. En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og det øker brannfaren. Vi anbefaler en egen strømkurs/sikring i sikringsskapet med kabel til en veggmontert ladeboks. En såkalt "Mode 3-boks - Type 2-kontakt" (også kalt den nye elbilkontakten) anses for å være en god og sikker løsning. Den må settes opp av en autorisert el-installatør -Hjelp til å finne autorisert installatør får du i Elvirksomhetsregisteret.

Kontakt autorisert elektroinstallatør
Vi anbefaler våre strømkunder å kontakte en autorisert installatør for å gjøre en sjekk av det elektriske anlegget for å sikre at anlegget er i god stand, og for å unngå brannfarlig varmgang og personskader. Installatøren håndterer eventuelle endringer, og sender "Melding om installasjonsarbeid" til nettselskapet. Agder Energi Nett ønsker melding dersom elbilladere er over 16 A. Agder Energi Nett vil da kunne gi råd om hvilken ladestrøm/type lader som bør benyttes. 

Spenningskvalitet
Nettselskapene og nettkundene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til blant annet skjevspenning. Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).

 Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fas slik at skjevspenningsproblematikk unngås. Man vil også kunne lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 6,3 kW 3-fase.

Anleggsbidrag, kostnader for å få økt kapasitet
Agder Energi Nett praktiserer ordningen med anleggsbidrag, som andre nettselskaper. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag.

Vi har samlet noen lenker vi tror kan være nyttige for deg: 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/veiledninger-pdf/elbil_installatoer.pdf

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/

https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/elkjoretoy/Elbil

https://elbil.no/

https://www.naf.no/elbil/

 

Publisert 22.05.2018