Velkommen til Agder Energi Nett.

Invitasjon til informasjonsmøte

Agder Energi Netts rammeavtale for snørydding ved selskapets transformatorstasjoner avsluttes sommeren 2019. Ny avtale skal konkurranseutsettes, og det inviteres til informasjonsmøter for de ulike områdene.

Følgende møtedatoer for de ulike områdene vil være:

• Øst :  3. juni kl 17:30 - 19:00, møtested Arendal
• Midt :  4. juni kl 17:30 - 19:00, møtested Kristiansand
• Vest :  5. juni kl 17:30 - 19:00, møtested Lyngdal

Driftsområder Agder Energi Nett:

Øst: Arendal, Lillesand, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli
Midt: Kristiansand, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Songdalen, Valle, Vennesla, Søgne
Vest: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Åseral

Påmeldingsfrist onsdag 29. mai 2019

Påmelding og spørsmål kan rettes til Ruth.Mosgren.Leirfall@ae.no

 Agder Energi Nett - driftsområder

 

Publisert 14.05.2019