Velkommen til Agder Energi Nett.

Justering av nettleien

Fra 1. januar 2018 justeres nettleien og for en privatkunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh blir økningen på ca 4 prosent. Det tilsvarer rundt 38 kroner i måneden.

Strømfakturaen kunden betaler består av tre deler; offentlige avgifter til staten, kraftprisen til strømleverandøren og nettleien til nettselskapet.

Nettleien til nettselskapet består av et fastledd, et energiledd og eventuelt et effektledd. Fastleddet økes med 32,50 kroner pr. måned. Energileddet økes med 0,32 øre/kWh for energimålte kunder. Effektleddet økes med 7 %. Alle prisene er inklusive merverdiavgift.

Selv med økningen som skjer nå betaler en privatkunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh ikke mer i nettleie nå enn for 12 år siden, i 2005. En slik standardkunde vil i 2018 faktisk betale mindre i nettleie til nettselskapet, men på grunn av avgiftene til staten vil den totale nettleien være på nivå med nettleien i 2005.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene.

Nettleiepriser 2018 privatkunder

Nettleiepriser 2018 bedriftskunder

Publisert 04.12.2017