Velkommen til Agder Energi Nett.

Kartlegger kapasitetsbehov i strømnettet

For å kunne planlegge utbygging av nødvendige nettanlegg til riktig tid, vil Agder Energi Nett og Statnett gå i dialog med kommuner og industri for å kartlegge framtidig behov for strøm.

– Dette handler om å være mest mulig i forkant av utviklingen slik at den nødvendige infrastrukturen er på plass når veksten kommer, samtidig som vi må unngå å bygge nett det ikke blir behov for. Derfor trenger vi nå hjelp til å få en oversikt over aktuelle planer om etablering av industri med høye effektbehov i hele regionen i neste 10 års-periode, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har i dag ansvar for nærmere 22.000 km med linjer og kabler på Agder, og skal både ivareta og utvikle en robust infrastruktur, tjenester og leveranser i takt med samfunnets forventninger. Et godt samarbeid med Statnett er viktig for å legge til rette for behovet til de største industrikundene.

God dialog med næringsinteresser
– Statnett er inne i en periode med store investeringer for å legge til rette for en elektrisk fremtid. Vi har allerede lagt grunnlaget med et sterkt hovedstrømnett i store deler av landet. Nå skal vi styrke forbindelsene inn til de ulike regionene og byene, slik at vi kan legge til rette for ny næring og elektrifisering av eksisterende virksomheter. Derfor er et tett samarbeid med regionale aktører som Agder Energi Nett viktig, og vi må sørge for god dialog med næringsinteressene, sier Håkon Borgen, konserndirektør teknologi og utvikling i Statnett SF.

Enkeltuttak over 1 MW
Agder Energi Nett og Statnett samarbeider tett og ønsker å imøtekomme behovene for økt strømforsyning på en best mulig måte.
– Det vi trenger nå er en oversikt over forventede nye større effektuttak i kommunene i Agder hvor enkeltuttaket er antatt å være over 1 MW. Både Agder Energi Nett og Statnett tar i sin alminnelige planlegging høyde for normal forbruksutvikling som f.eks. større planlagte boligområder og mindre industriområder. Denne henvendelsen gjelder derfor i hovedsak enkeltuttak over 1 MW til f. eks større ladestasjoner, landstrømsannlegg, større industriområder og annen kraftintensiv industri, sier Jan Erik Eldor.

Frist 1. oktober
– Statnett har i dag et sterkt ledningsnett på Sørlandet, men nytt stort strømforbruk kan medføre behov for i første omgang å øke transformatorkapasiteten i enkelte stasjoner. Det er derfor vi ønsker å følge tett med på planer om etablering av ny industri. Summen av alle planene kan innebære en stor økning av kraftforbruket på Sørlandet, og det må vi forberede oss på, sier Håkon Borgen.

Kommuner og industri har fått frist til 1. oktober med å gi Agder Energi Nett og Statnett en tilbakemelding på forventet økt strømuttak i årene som kommer.

Publisert 25.09.2020