Velkommen til Agder Energi Nett.

Kartlegger strømnettet på Agder

Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder. Mer enn 30.000 lavspentmaster og kabelskap skal befares, og samtidig kontrolleres også linjeryddingen som er utført langs de aktuelle linjene.

Befaringen av lavspentnettet vil pågå over hele Agder til utpå høsten. 

Digitale verktøy
− Vi har de senere årene hatt økende fokus på befaringer i lavspentnettet, og har tatt i bruk digitale verktøy for planlegging, navigering og rapportering. Nytt i år er at vi også fra befaringene i felt kan initiere bestillinger av korrigerende tiltak. Dette er et viktig bidrag for å effektivisere tilstandskontrollen og utføre nødvendige tiltak, forteller Jarle Stokke-Olsen, teamleder vedlikehold i Agder Energi Nett. 

Råte og skader
− Den viktigste årsaken til den omfattende kartleggingen, er å få kartlagt mulig råte og skader på stolpene. Mange av stolpene står nær hus og bygninger, og vi ønsker ikke at disse skal representere noen fare for folk som bor i nærheten eller montører som skal jobbe i stolpene, sier Stokke-Olsen 

Han legger til at all informasjon som montørene registrerer under tilstandskontrollen nå digitaliseres i et nytt vedlikeholdssystem. 

Kontroll med rydding
Det er ikke bare stolper og kabelskap som montørene kontrollerer. Trær som står nær lavspentnettet er også utfordrende dersom det skulle bli mye snø. Derfor føres det også kontroll med gjennomført linjerydding langs de aktuelle linjene.

For Agder Energi Nett er det viktig å ha et best mulig bilde av situasjonen ute i lavspentnettet, og derfor kartlegger også montørene trær som kan representere en risiko. Dersom en finner trær som representerer en risiko, er det dialog med grunneiere rundt fjerning av disse. 

Forberedt på besøk
− Mange steder står lavspentstolpene langt inne i private hager, og der må vi også foreta befaring. Våre montører har med seg identifikasjon, og mange må være forberedt på besøk ut over sommeren og høsten. Montørene informerer grunneierne om hvorfor vi er der, og kartleggingen er til kundenes beste, avslutter Stokke-Olsen.

For montørene Anders Øygarden t.v. og Jan Anders Vegerstøl betyr kartleggingen mange ture ut i distriktet rundt Arendal.

Publisert 14.06.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.