Velkommen til Agder Energi Nett.

Kartlegger strømnettet på Agder

Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder. Mer enn 30.000 lavspentmaster og kabelskap skal befares, og samtidig kontrolleres også linjeryddingen som er utført langs de aktuelle linjene.

Befaringen av lavspentnettet vil pågå over hele Agder til utpå høsten. 

Digitale verktøy
− Vi har de senere årene hatt økende fokus på befaringer i lavspentnettet, og har tatt i bruk digitale verktøy for planlegging, navigering og rapportering. Nytt i år er at vi også fra befaringene i felt kan initiere bestillinger av korrigerende tiltak. Dette er et viktig bidrag for å effektivisere tilstandskontrollen og utføre nødvendige tiltak, forteller Jarle Stokke-Olsen, teamleder vedlikehold i Agder Energi Nett. 

Råte og skader
− Den viktigste årsaken til den omfattende kartleggingen, er å få kartlagt mulig råte og skader på stolpene. Mange av stolpene står nær hus og bygninger, og vi ønsker ikke at disse skal representere noen fare for folk som bor i nærheten eller montører som skal jobbe i stolpene, sier Stokke-Olsen 

Han legger til at all informasjon som montørene registrerer under tilstandskontrollen nå digitaliseres i et nytt vedlikeholdssystem. 

Kontroll med rydding
Det er ikke bare stolper og kabelskap som montørene kontrollerer. Trær som står nær lavspentnettet er også utfordrende dersom det skulle bli mye snø. Derfor føres det også kontroll med gjennomført linjerydding langs de aktuelle linjene.

For Agder Energi Nett er det viktig å ha et best mulig bilde av situasjonen ute i lavspentnettet, og derfor kartlegger også montørene trær som kan representere en risiko. Dersom en finner trær som representerer en risiko, er det dialog med grunneiere rundt fjerning av disse. 

Forberedt på besøk
− Mange steder står lavspentstolpene langt inne i private hager, og der må vi også foreta befaring. Våre montører har med seg identifikasjon, og mange må være forberedt på besøk ut over sommeren og høsten. Montørene informerer grunneierne om hvorfor vi er der, og kartleggingen er til kundenes beste, avslutter Stokke-Olsen.

For montørene Anders Øygarden t.v. og Jan Anders Vegerstøl betyr kartleggingen mange ture ut i distriktet rundt Arendal.

Publisert 14.06.2018