Velkommen til Agder Energi Nett.

Kompensasjon etter strømbrudd

Ved langvarig strømbrudd på mer enn 12 timer kan du fremme krav om økonomisk kompensasjon.

Mange av våre kunder har dessverre opplevd å være uten strøm over lengre tid de siste dagene som følge av ekstremværet "Knud". 

For denne type hendelser har Agder Energi Nett en kompensasjonsordning som skal dekke kundenes ulemper ved langvarige avbrudd.  For mer informasjon vedr kompensasjon ved strømbrudd se: https://www.aenett.no/send-melding/kompensasjon-ved-stromavbrudd/

Følgende kompensasjonssatser gjelder ved langvarige avbrudd: 
- 600 kr for avbrudd over 12 timer.
- 1400 kr for avbrudd over 24 timer.
- 2700 kr for avbrudd over 48 timer.

For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kr for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Kunden må selv fremme krav om kompensasjon. Dette gjøres ved å sende inn et søknadsskjema. Det finner du på Min side med ferdig utfylt person- og anleggsinformasjon.

Har du ikke passord tilgjengelig kan du bruke dette skjemaet: 
Skjema for søknad om kompensasjon

Hva med andre krav?
Andre krav utover dette, og som er forårsaket av hendelsen, dekkes ikke etter standard nettleieavtale. Eksempler på dette kan være skader på apparater, tapte frysevarer og elektrikerregninger. Kunden anbefales å kontakte sitt forsikringsselskap for eventuelt få dekket sine tap.

Publisert 28.09.2018