Velkommen til Agder Energi Nett.

Kompensasjon etter strømbrudd

Ved langvarig strømbrudd på mer enn 12 timer kan du fremme krav om økonomisk kompensasjon.

Mange av våre kunder har dessverre opplevd å være uten strøm over lengre tid de siste dagene som følge av ekstremværet "Knud". 

For denne type hendelser har Agder Energi Nett en kompensasjonsordning som skal dekke kundenes ulemper ved langvarige avbrudd.  For mer informasjon vedr kompensasjon ved strømbrudd se: https://www.aenett.no/send-melding/kompensasjon-ved-stromavbrudd/

Følgende kompensasjonssatser gjelder ved langvarige avbrudd: 
- 600 kr for avbrudd over 12 timer.
- 1400 kr for avbrudd over 24 timer.
- 2700 kr for avbrudd over 48 timer.

For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kr for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Kunden må selv fremme krav om kompensasjon. Dette gjøres ved å sende inn et søknadsskjema. Det finner du på Min side med ferdig utfylt person- og anleggsinformasjon.

Har du ikke passord tilgjengelig kan du bruke dette skjemaet: 
Skjema for søknad om kompensasjon

Hva med andre krav?
Andre krav utover dette, og som er forårsaket av hendelsen, dekkes ikke etter standard nettleieavtale. Eksempler på dette kan være skader på apparater, tapte frysevarer og elektrikerregninger. Kunden anbefales å kontakte sitt forsikringsselskap for eventuelt få dekket sine tap.

Publisert 28.09.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.