Velkommen til Agder Energi Nett.

Konkurranse på inspeksjon og skanning av strømnettet

Agder Energi Nett skal om kort tid publisere en ny konkurranse, der en rammeavtale for inspeksjon og skanning av strømnettet med datafangst og dataanalyse er det primære behovet.

Fotobasert inspeksjon
Agder Energi Nett (AEN) har god erfaring med fotobasert inspeksjon og skanning av strømnettet.

En ny rammeavtale vil omfatte myndighetspålagt inspeksjon av inntil 45.000 master i 22 - 132 kV høyspenningsnett i AENs konsesjonsområde. Det skal utføres fotobasert inspeksjon av AENs master og høyspenningsnett.

Det skal også utføres skanning og fotodokumentasjon av 4.000 km linjer og skog, under og på sidene av linjene, med tilhørende analyser. Leveransen skal danne grunnlag for AENs vedlikehold og ryddestrategi av linjetraseene i høyspenningsnettet.

Innovative løsninger
AEN har tidligere fått tildelt FoU-midler av NVE for å kjøre et innovasjonsprosjekt som testet ut muligheten for bruk av drone i inspeksjon av strømnettet. Kunnskapen herfra er viktig i det videre arbeidet, og er en del av selskapets arbeid med å få til en tryggere, miljøbesparende og mere effektiv inspeksjon av strømnettet.

Markedet for ubemannet luftfart, også forkortet UAS «Unmanned Aerial Systems» vokser i rekordfart, og stadig flere bransjer ser på hvordan droner og ny teknologi kan brukes.

Krevende jobb
Det er en krevende tjeneste som AEN nå konkurranseutsettes. Blant annet skal bildene være geotagget og koblet til AENs maste-ID, bildene skal ha tidsstempel med klokkeslett og dato for når de er tatt, og de skal være geotagget og navigerbare i et kartsystem.

Det er forventet at arbeidet skal gå i perioden fra mars til september, og at bildene sendes fortløpende til AEN.

Bærekraftig løsning
I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er AEN opptatt av å finne gode og bærekraftige løsninger. Bruken av drone er en av løsningene som skal bidra til dette, og vil blant annet bidra til redusert bruk av helikopter i befaringen av strømnettet.

Ny teknologi gir nye muligheter, og miljøbesparelsen vil være er en av gevinstene. Inntil en tredel av det årlige arealet vil derfor forbeholdes leverandører som benytter UAS for utførelsen.

Tilbyderne i den kommende konkurransen må utarbeide en oversikt som viser utslipp av CO2, støy og eventuelt andre utslipp til det ytre miljø og hva som gjøres for å redusere slike utslipp.

Om konkurransen:
AEN vil før konkurransen prekvalifisere tilbydere som har kompetanse for å uføre en slik tjeneste. Spørsmål kan rettes til innkjøp i Agder Energi Nett på e-post: InnkjopAEN1@ae.no

Publisert 07.10.2020