Velkommen til Agder Energi Nett.

Konkurranse på inspeksjon og skanning av strømnettet

Agder Energi Nett skal om kort tid publisere en ny konkurranse, der en rammeavtale for inspeksjon og skanning av strømnettet med datafangst og dataanalyse er det primære behovet.

Fotobasert inspeksjon
Agder Energi Nett (AEN) har god erfaring med fotobasert inspeksjon og skanning av strømnettet.

En ny rammeavtale vil omfatte myndighetspålagt inspeksjon av inntil 45.000 master i 22 - 132 kV høyspenningsnett i AENs konsesjonsområde. Det skal utføres fotobasert inspeksjon av AENs master og høyspenningsnett.

Det skal også utføres skanning og fotodokumentasjon av 4.000 km linjer og skog, under og på sidene av linjene, med tilhørende analyser. Leveransen skal danne grunnlag for AENs vedlikehold og ryddestrategi av linjetraseene i høyspenningsnettet.

Innovative løsninger
AEN har tidligere fått tildelt FoU-midler av NVE for å kjøre et innovasjonsprosjekt som testet ut muligheten for bruk av drone i inspeksjon av strømnettet. Kunnskapen herfra er viktig i det videre arbeidet, og er en del av selskapets arbeid med å få til en tryggere, miljøbesparende og mere effektiv inspeksjon av strømnettet.

Markedet for ubemannet luftfart, også forkortet UAS «Unmanned Aerial Systems» vokser i rekordfart, og stadig flere bransjer ser på hvordan droner og ny teknologi kan brukes.

Krevende jobb
Det er en krevende tjeneste som AEN nå konkurranseutsettes. Blant annet skal bildene være geotagget og koblet til AENs maste-ID, bildene skal ha tidsstempel med klokkeslett og dato for når de er tatt, og de skal være geotagget og navigerbare i et kartsystem.

Det er forventet at arbeidet skal gå i perioden fra mars til september, og at bildene sendes fortløpende til AEN.

Bærekraftig løsning
I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er AEN opptatt av å finne gode og bærekraftige løsninger. Bruken av drone er en av løsningene som skal bidra til dette, og vil blant annet bidra til redusert bruk av helikopter i befaringen av strømnettet.

Ny teknologi gir nye muligheter, og miljøbesparelsen vil være er en av gevinstene. Inntil en tredel av det årlige arealet vil derfor forbeholdes leverandører som benytter UAS for utførelsen.

Tilbyderne i den kommende konkurransen må utarbeide en oversikt som viser utslipp av CO2, støy og eventuelt andre utslipp til det ytre miljø og hva som gjøres for å redusere slike utslipp.

Om konkurransen:
AEN vil før konkurransen prekvalifisere tilbydere som har kompetanse for å uføre en slik tjeneste. Spørsmål kan rettes til innkjøp i Agder Energi Nett på e-post: InnkjopAEN1@ae.no

Publisert 07.10.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her