Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Krav til plassering

Informasjon til deg som planlegger byggetiltak. Fra 1. juli er byggesaksforskriften endret.

Mer omfattende tiltak kan nå igangsettes uten å søke bygningsmyndighetene om tillatelse. Se informasjon på Direktoratet for byggkvalitet.

Dette er gode nyheter, men husk at eksisterende byggeforbudsbelte langs kraftlinjer og rundt nettstasjoner / transformatorkiosker fortsatt gjelder!

Byggeforbudsbeltet er definert av privatrettslige avtaler og/eller Forskrift om elektriske forsyningsanlegg av 20.12.2005.

Les mer Agder Energi Netts krav for plassering av bygg

Publisert 03.07.2015