Velkommen til Agder Energi Nett.

Krav til plassering

Informasjon til deg som planlegger byggetiltak. Fra 1. juli er byggesaksforskriften endret.

Mer omfattende tiltak kan nå igangsettes uten å søke bygningsmyndighetene om tillatelse. Se informasjon på Direktoratet for byggkvalitet.

Dette er gode nyheter, men husk at eksisterende byggeforbudsbelte langs kraftlinjer og rundt nettstasjoner / transformatorkiosker fortsatt gjelder!

Byggeforbudsbeltet er definert av privatrettslige avtaler og/eller Forskrift om elektriske forsyningsanlegg av 20.12.2005.

Les mer Agder Energi Netts krav for plassering av bygg

Publisert 03.07.2015