Velkommen til Agder Energi Nett.

Lærer av krevende feilrettingsarbeid

Agder Energi Nett og mange strømkunder hadde i vinter store utfordringer på grunn av trær utenfor ryddebeltene som kom i kontakt med strømlinjene. I evalueringsrapporten etter strømbruddene ser selskapet nå på tiltak for å bedre beredskapshåndteringen for kunder og personell.

− Situasjonen i vinter var utfordrende. Mye tung og våt snø resulterte i at svært mange trær som stod utenfor ryddebeltene falt over linjenettet. I noen områder ble konsekvensen dessverre omfattende strømutfall for mange av våre kunder, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

I rapporten som er utarbeidet i etterkant av vinterens hendelser, ser selskapet både på hva som gikk bra og hvor man kan bli bedre i håndteringen av slike store feilsituasjoner. 

- Det var et krevende feilrettingsarbeid, men når situasjonen først var oppstått fungerte beredskapsledelsen etter forholdene bra. Det var god tilgang til ressurser under hele hendelsen, og mer enn 200 montører og linjeryddere var i aksjon. I tillegg kommer beredskapsledelse og administrative ressurser. Det vi ser vi kan bli bedre på, er ressurshåndtering og samhandling med leverandører. I perioder hentet vi inn montører fra Østlandet, og da er det også viktig med bruk av lokal innsatsleder i områder med mye feil, sier Folgerø.

Bruk av helikopter
Bruk av helikopter og ny teknologi med bilder fra luften sendt direkte inn i driftsstøttesystemet ble utviklet underveis i feilrettingsarbeidet. Det sikret raskere feilretting i nettet, og også bedre kartlegging av risikotrær nær strømlinjene. De fleste feilene i høyspentnettet skyldtes at trær utenfor ryddebeltet ikke tålte snø- og islasten. Den ekstra vekten førte til at trærne bøyde seg inn mot, eller brakk og falt ned på linjene. 

− Erfaringen fra økt bruk av helikopter i feilrettingsarbeidet er noe vi tar med oss videre, og ønsker å videreutvikle, sier Folgerø. 

Stor medieinteresse

Agder Energi Nett registrerte mer enn tusen medieoppslag som omhandlet strømbruddet på Sørlandet i januar og februar. Websiden til Agder Energi Nett ble jevnlig oppdatert med informasjon, og det ble sendt ut pressemeldinger med statusrapporter. Facebook siden til Agder Energi Nett ble også aktivt benyttet. 

− Kommunikasjonsavdelingen ordnet også med at journalister ble satt i kontakt med montører på stedet der det foregikk feilretting. Dermed fikk media direkte erfare hvor krevende feilrettingsarbeidet var mange steder. Strømkartet vårt på aenett.no ga i hovedsak god informasjon til kundene, samtidig ser vi at vi kan bli flinkere til å oppdatere denne informasjonen oftere. Vi ser også at ventetiden på kundesenteret vårt til tider ble for lang, og rutinene rundt oppjustering av kapasiteten der må bli bedre, avslutter Folgerø.

Publisert 04.05.2018