Velkommen til Agder Energi Nett.

Lærer av krevende feilrettingsarbeid

Agder Energi Nett og mange strømkunder hadde i vinter store utfordringer på grunn av trær utenfor ryddebeltene som kom i kontakt med strømlinjene. I evalueringsrapporten etter strømbruddene ser selskapet nå på tiltak for å bedre beredskapshåndteringen for kunder og personell.

− Situasjonen i vinter var utfordrende. Mye tung og våt snø resulterte i at svært mange trær som stod utenfor ryddebeltene falt over linjenettet. I noen områder ble konsekvensen dessverre omfattende strømutfall for mange av våre kunder, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

I rapporten som er utarbeidet i etterkant av vinterens hendelser, ser selskapet både på hva som gikk bra og hvor man kan bli bedre i håndteringen av slike store feilsituasjoner. 

- Det var et krevende feilrettingsarbeid, men når situasjonen først var oppstått fungerte beredskapsledelsen etter forholdene bra. Det var god tilgang til ressurser under hele hendelsen, og mer enn 200 montører og linjeryddere var i aksjon. I tillegg kommer beredskapsledelse og administrative ressurser. Det vi ser vi kan bli bedre på, er ressurshåndtering og samhandling med leverandører. I perioder hentet vi inn montører fra Østlandet, og da er det også viktig med bruk av lokal innsatsleder i områder med mye feil, sier Folgerø.

Bruk av helikopter
Bruk av helikopter og ny teknologi med bilder fra luften sendt direkte inn i driftsstøttesystemet ble utviklet underveis i feilrettingsarbeidet. Det sikret raskere feilretting i nettet, og også bedre kartlegging av risikotrær nær strømlinjene. De fleste feilene i høyspentnettet skyldtes at trær utenfor ryddebeltet ikke tålte snø- og islasten. Den ekstra vekten førte til at trærne bøyde seg inn mot, eller brakk og falt ned på linjene. 

− Erfaringen fra økt bruk av helikopter i feilrettingsarbeidet er noe vi tar med oss videre, og ønsker å videreutvikle, sier Folgerø. 

Stor medieinteresse

Agder Energi Nett registrerte mer enn tusen medieoppslag som omhandlet strømbruddet på Sørlandet i januar og februar. Websiden til Agder Energi Nett ble jevnlig oppdatert med informasjon, og det ble sendt ut pressemeldinger med statusrapporter. Facebook siden til Agder Energi Nett ble også aktivt benyttet. 

− Kommunikasjonsavdelingen ordnet også med at journalister ble satt i kontakt med montører på stedet der det foregikk feilretting. Dermed fikk media direkte erfare hvor krevende feilrettingsarbeidet var mange steder. Strømkartet vårt på aenett.no ga i hovedsak god informasjon til kundene, samtidig ser vi at vi kan bli flinkere til å oppdatere denne informasjonen oftere. Vi ser også at ventetiden på kundesenteret vårt til tider ble for lang, og rutinene rundt oppjustering av kapasiteten der må bli bedre, avslutter Folgerø.

Publisert 04.05.2018

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her