Velkommen til Agder Energi Nett.

19 spennende stillinger

Vil du være med å elektrifisere samfunnet? Nå har vi flere ledige stillinger hos oss!

Agder Energi Nett har en sentral rolle i å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Som en del av Agder Energi konsernet skal vi bidra til et fornybart samfunn, og bidra til grønn omstilling. Nå er vi på jakt etter flere nye medarbeidere til ulike stillinger i selskapet.

Utvikling og forvaltning av strømnettet på Agder er en sentral samfunnsoppgave. I en stadig mer sammensatt og kompleks kraftsektor er strømnettet et nav i utviklingen av et smart og bærekraftig kraftsystem.

Effektiv utvikling av kraftnettet vil være viktig for fremtidens nettselskaper. Derfor skal vi:

  • Videreutvikle verdiene i nettvirksomheten ved optimalisering av drift og investeringer for å øke lønnsomheten, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas.
  • Posisjonere oss for å kunne ta en enda større rolle i fremtidens kraftsystem.
  • Aktiv tilrettelegge for smart elektrifisering av samfunnet som bidrar til effektiv nettutvikling.
  • Bruke og utvikle analysekompetanse for smart nettutvikling og kostnadseffektiv drift som skal gi økt effektivitet og lønnsomhet ved mer optimalisert utnyttelse av strømnettet.

Ønsker du å være en del av denne utviklingen og bidra med din kompetanse og erfaring? Nå har vi en rekke stillinger ledige som skal bidra til å utvikle fremtidens nettselskap.

Vi er på jakt etter smarte hoder som kan planlegge, bygge, analysere, drifte og vedlikeholde vårt strømnett. Agder Energi Nett vektlegger mangfold og likestilling i sine ansettelser.

Her finner du oversikt over våre ledige stillinger – kanskje det er en som kan være aktuell for deg?

LEDIGE STILLINGER:
Tilsynsingeniør
Vedlikeholdsingeniør
Assisterende driftsleder
Systemoperatør
Driftsingeniør Nettsentralen
Analytiker
Fagingeniører elkraft
Fagingeniører/prosjektledere regionalnett
Prosjektingeniør distribusjonsnett
Seniorrådgiver Rammevilkår
Kundeansvarlig
Prosjektingeniør kundeprosjekter
Stasjonsleder Transformatorstasjoner
Fagingeniør Måling

 Søknadsfrist 24.10.2021

 

 

Publisert 01.10.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her