Velkommen til Agder Energi Nett.

Linjebefaring med helikopter digitaliseres

Ikke bare skal helikopteret være mindre, fly høyere og fortere, men nå tar Agder Energi Nett i bruk nye verktøy som digitaliserer analyseverktøyene av linjenettet vårt.
NYTT OG MINDRE: Helikopteret er nå mindre enn tidligere, og flyr heller ikke like lavt som før. Her er også kameraene som skal utføre laserscanningen plassert på utsiden og bak på helikopteret. Bedriften skal utføre befaringen med laserscanning er fra Sverige og heter Visimind.

Den nye typen helikopterbefaring er en datafangst via laserscanning, som gjør at Agder Energi Nett kan se og analysere linjene på Agder i 3D. Ved bruk av laserscanning fremkommer muligheten til å få oversikt over hvor mye kvister og vegetasjon det er langs linjene, og hvor nærme det ligger linjenettet.

Vegetasjonsproblematikk prioreteres
Store mengder data og nye typer verktøy skal tas i bruk og Agder Energi Nett har valgt å gå frem litt forsiktig med å laserscanne et begrenset område i 2017 for så å øke volumet i kommende år. Agder Energi Nett starter nå med linjer som er spesielt utsatt for vegetasjonsproblematikk, som på Vegårshei og noen linjer i Lyngdal ut mot Lindesnes hvor linjene har vært plaget av skog.

Kan planlegge lengre frem i tid
I etterkant av slik en laserbefaring kan man kartlegge hvor de mest utsatte områdene er, og prioritere linjerydding og ressurser etter det. Det gir muligheten til å planlegge lengre frem i tid, samtidig som at det i større grad påpeker hvor og hva som er mest fornuftig å prioritere.

 

ILLUSTRASJONSBILDE: Slik kan bildene Agder Energi Nett mottar i etterkant av befaringen med laserscanningen se ut. I dette eksemplet ser man vegetasjon som er for nærme linjer markert med rødt.

FLYR MED KAMERAER PÅ UTSIDEN: Helikoptrene som flyr over linjene flyr med kameraer på utsiden for å laserscanne etter grad av vegetasjonsproblematikk.

 KART OVER BEFARING: De grønne sirklene på kartet viser hvor i Aust-Agder og Vest-Agder helikopteret skal fly over og laserscanne på oppdrag for Agder Energi Nett.

 

 

 

 

 

Publisert 25.08.2017