Velkommen til Agder Energi Nett.

Linjebefaring med helikopter digitaliseres

Ikke bare skal helikopteret være mindre, fly høyere og fortere, men nå tar Agder Energi Nett i bruk nye verktøy som digitaliserer analyseverktøyene av linjenettet vårt.
NYTT OG MINDRE: Helikopteret er nå mindre enn tidligere, og flyr heller ikke like lavt som før. Her er også kameraene som skal utføre laserscanningen plassert på utsiden og bak på helikopteret. Bedriften skal utføre befaringen med laserscanning er fra Sverige og heter Visimind.

Den nye typen helikopterbefaring er en datafangst via laserscanning, som gjør at Agder Energi Nett kan se og analysere linjene på Agder i 3D. Ved bruk av laserscanning fremkommer muligheten til å få oversikt over hvor mye kvister og vegetasjon det er langs linjene, og hvor nærme det ligger linjenettet.

Vegetasjonsproblematikk prioreteres
Store mengder data og nye typer verktøy skal tas i bruk og Agder Energi Nett har valgt å gå frem litt forsiktig med å laserscanne et begrenset område i 2017 for så å øke volumet i kommende år. Agder Energi Nett starter nå med linjer som er spesielt utsatt for vegetasjonsproblematikk, som på Vegårshei og noen linjer i Lyngdal ut mot Lindesnes hvor linjene har vært plaget av skog.

Kan planlegge lengre frem i tid
I etterkant av slik en laserbefaring kan man kartlegge hvor de mest utsatte områdene er, og prioritere linjerydding og ressurser etter det. Det gir muligheten til å planlegge lengre frem i tid, samtidig som at det i større grad påpeker hvor og hva som er mest fornuftig å prioritere.

 

ILLUSTRASJONSBILDE: Slik kan bildene Agder Energi Nett mottar i etterkant av befaringen med laserscanningen se ut. I dette eksemplet ser man vegetasjon som er for nærme linjer markert med rødt.

FLYR MED KAMERAER PÅ UTSIDEN: Helikoptrene som flyr over linjene flyr med kameraer på utsiden for å laserscanne etter grad av vegetasjonsproblematikk.

 KART OVER BEFARING: De grønne sirklene på kartet viser hvor i Aust-Agder og Vest-Agder helikopteret skal fly over og laserscanne på oppdrag for Agder Energi Nett.

 

 

 

 

 

Publisert 25.08.2017

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her