Velkommen til Agder Energi Nett.

Luftig verktøy effektiviserer linjebefaringen

Agder Energi Nett tar i bruk droner for å effektivisere rutinemessige linjeinspeksjoner og feilsøking ved strømbrudd.
Agder Energi Nett er et av de selskapene som har vært raskest til å ta i bruk droner som arbeidsverktøy, og vil få stor nytte av dem fremover, sier fotograf Anders Martinsen, sertifisert operatør og kursholder i bruk av droner.

- Dette er et veldig godt hjelpemiddel! Vi får gode bilder og slipper å klatre i stolpene for å få oversikt over tilstanden på linjestrekket. Det er nok av muligheter ved å benytte denne teknologien, vi ser kanskje ikke alle ennå, sier Jonny Nilsen, driftsingeniør i Agder Energi Nett. 

Agder Energi Nett har kjøpt to droner og fått tillatelse fra Luftfartsverket til å fly droner på egenhånd.  Jonny Nilsen har, sammen med kollegene Odd Anders Kjøstvedt og Erik Lindekleiv, nettopp blitt kurset i både teori og praksis for å bli sertifiserte droneflygere. 

Effektive arbeidsverktøy
Dronene er utstyrt med kamera, og operatøren kan følge med på bildeutsnittet på mobiltelefonen som er montert på styringsenheten. Hver stolpe har sin unike adresse i dokumentasjonssystemet til Agder Energi Nett, og eventuelle feil kan registreres direkte i dette. Informasjonen kan også sendes direkte til Nettsentralen som overvåker strømnettet på Agder. Dette er svært nyttig når det oppstår strømbrudd og det er viktig å raskt finne hva som er årsaken og hvor feilen er.

- Dronene kommer ikke til å erstatte bruk av helikopter for de større oppdragene ennå, som de jevnlige linjeinspeksjonene over større områder og etter omfattende feilsituasjoner. Men dronene vil være effektive arbeidsverktøy å benytte når nettselskapet har behov for et raskt overblikk i et mindre område, sier Håkon Skavikmo, avdelingsleder i Agder Energi Nett.

Han regner med at en inspeksjon av et ca. en kilometer langt linjestrekk vil være unnagjort på 10-12 minutter ved bruk av drone. Linjestrekket kan være spenningsatt under inspeksjonen.  En manuell inspeksjon hvor montører må klatre opp i hver stolpe tar naturlig nok betydelig lengre tid, og strømmen må kobles ut.

- Både tid og penger spares altså ved å benytte droner, som koster under 20 000 kroner pr. stk. i innkjøp, og kundene slipper strømstanser, sier Skavikmo.

Droneflyging

Synkronflyging:  - Motivasjonen og progresjonen til kursdeltakerne har vært helt topp! Odd Anders Kjøstvedt t.v. , Jonny Nilsen og Erik Lindekleiv øver på droneflyging.

Droneflyging

Publisert 29.06.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her