Velkommen til Agder Energi Nett.

Luftig verktøy effektiviserer linjebefaringen

Agder Energi Nett tar i bruk droner for å effektivisere rutinemessige linjeinspeksjoner og feilsøking ved strømbrudd.
Agder Energi Nett er et av de selskapene som har vært raskest til å ta i bruk droner som arbeidsverktøy, og vil få stor nytte av dem fremover, sier fotograf Anders Martinsen, sertifisert operatør og kursholder i bruk av droner.

- Dette er et veldig godt hjelpemiddel! Vi får gode bilder og slipper å klatre i stolpene for å få oversikt over tilstanden på linjestrekket. Det er nok av muligheter ved å benytte denne teknologien, vi ser kanskje ikke alle ennå, sier Jonny Nilsen, driftsingeniør i Agder Energi Nett. 

Agder Energi Nett har kjøpt to droner og fått tillatelse fra Luftfartsverket til å fly droner på egenhånd.  Jonny Nilsen har, sammen med kollegene Odd Anders Kjøstvedt og Erik Lindekleiv, nettopp blitt kurset i både teori og praksis for å bli sertifiserte droneflygere. 

Effektive arbeidsverktøy
Dronene er utstyrt med kamera, og operatøren kan følge med på bildeutsnittet på mobiltelefonen som er montert på styringsenheten. Hver stolpe har sin unike adresse i dokumentasjonssystemet til Agder Energi Nett, og eventuelle feil kan registreres direkte i dette. Informasjonen kan også sendes direkte til Nettsentralen som overvåker strømnettet på Agder. Dette er svært nyttig når det oppstår strømbrudd og det er viktig å raskt finne hva som er årsaken og hvor feilen er.

- Dronene kommer ikke til å erstatte bruk av helikopter for de større oppdragene ennå, som de jevnlige linjeinspeksjonene over større områder og etter omfattende feilsituasjoner. Men dronene vil være effektive arbeidsverktøy å benytte når nettselskapet har behov for et raskt overblikk i et mindre område, sier Håkon Skavikmo, avdelingsleder i Agder Energi Nett.

Han regner med at en inspeksjon av et ca. en kilometer langt linjestrekk vil være unnagjort på 10-12 minutter ved bruk av drone. Linjestrekket kan være spenningsatt under inspeksjonen.  En manuell inspeksjon hvor montører må klatre opp i hver stolpe tar naturlig nok betydelig lengre tid, og strømmen må kobles ut.

- Både tid og penger spares altså ved å benytte droner, som koster under 20 000 kroner pr. stk. i innkjøp, og kundene slipper strømstanser, sier Skavikmo.

Droneflyging

Synkronflyging:  - Motivasjonen og progresjonen til kursdeltakerne har vært helt topp! Odd Anders Kjøstvedt t.v. , Jonny Nilsen og Erik Lindekleiv øver på droneflyging.

Droneflyging

Publisert 29.06.2016