Velkommen til Agder Energi Nett.

Markedsundersøkelse vedrørende Bildeanalyse

Agder Energi Nett inviterer potensielle tilbydere til å svare på vår markedsundersøkelse om Bildeanalyse.

Agder Energi Nett AS er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet på Agder. Bilder brukes mye for å støtte kjerneoppgaver. Mengden, kvaliteten og relevansen til disse bildene øker kontinuerlig, og manuell bildekontroll er i ferd med å bli umulig. Bildeanalyse ser ut til å være en lovende måte å overvinne dette problemet.

Hensikten med denne RFI er å få informasjon om tilgjengelige produkter, tjenester og kompetanse innen området Image analyse. Vi inviterer derfor potensielle tilbydere til å svare på denne forespørselen. Se vedlagte dokumenter for nærmere beskrivelse, instruksjoner og RFI-spørsmål.

Request for information - Image Analysis
Agder Energi Nett AS is responsible for construction, operation and maintenance of the distribution grid in Agder in Southern Norway. Images are being used extensively to support core tasks. Quantity, quality and relevance of these images is increasing continuously, and manual image inspection is about to become unfeasible. Image analysis appears to be a promising way to overcome this problem.

 The purpose of this RFI is to get information about available products, services and competence within the field of Image analysis. We therefore invite potential providers to respond to this request. See attached documents for further description, instructions and RFI questions.

Request for information - Image Analysis

Request form - RFI Image Analysis Agder Energi Nett

 

Publisert 17.02.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her