Velkommen til Agder Energi Nett.

Markedsundersøkelse vedrørende Bildeanalyse

Agder Energi Nett inviterer potensielle tilbydere til å svare på vår markedsundersøkelse om Bildeanalyse.

Agder Energi Nett AS er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet på Agder. Bilder brukes mye for å støtte kjerneoppgaver. Mengden, kvaliteten og relevansen til disse bildene øker kontinuerlig, og manuell bildekontroll er i ferd med å bli umulig. Bildeanalyse ser ut til å være en lovende måte å overvinne dette problemet.

Hensikten med denne RFI er å få informasjon om tilgjengelige produkter, tjenester og kompetanse innen området Image analyse. Vi inviterer derfor potensielle tilbydere til å svare på denne forespørselen. Se vedlagte dokumenter for nærmere beskrivelse, instruksjoner og RFI-spørsmål.

Request for information - Image Analysis
Agder Energi Nett AS is responsible for construction, operation and maintenance of the distribution grid in Agder in Southern Norway. Images are being used extensively to support core tasks. Quantity, quality and relevance of these images is increasing continuously, and manual image inspection is about to become unfeasible. Image analysis appears to be a promising way to overcome this problem.

 The purpose of this RFI is to get information about available products, services and competence within the field of Image analysis. We therefore invite potential providers to respond to this request. See attached documents for further description, instructions and RFI questions.

Request for information - Image Analysis

Request form - RFI Image Analysis Agder Energi Nett

 

Publisert 17.02.2020