Velkommen til Agder Energi Nett.

Mer effektiv befaring av strømnettet med drone

Agder Energi Nett har tatt et nytt skritt i arbeidet med å få til en tryggere, miljøsparende og mer effektiv befaring av strømnettet. Selskapets første dronehangar er på plass på Gullknapp flyplass i Froland, og testflygingen er i full gang.

Markedet for ubemannet luftfart vokser i rekordfart, og stadig flere bransjer ser på hvordan droner og ny teknologi kan brukes. For Agder Energi Nett har bruk av drone til linjebefaring hittil hatt begrenset rekkevidde, men en ny type drone og teknologi åpner nå for fly en strekning på opp mot 100 km.

− Dette er et utrolig spennende prosjekt, og for Agder Energi Nett gir det helt nye muligheter, sier Jarle Stokke-Olsen, som er prosjektleder i nettselskapet. Prosjektet har fått tildelt FoU-midler av NVE for å kjøre et innovasjonsprosjekt som tester ut denne muligheten.

− I prosjektet er det mye som må testes og prøves ut. Vi har hatt testflyving av dronen på Gullknapp flyplass i Froland for å lære om hvordan dronen håndterer terreng og forhold som den vil møte. Her har vi også testet kommunikasjonen med dronen og at den innfrir forventningene. Testingen skjer i nært samarbeid med vår leverandør KVS Technologies, forteller Jarle Stokke-Olsen.

− Så langt ser dette veldig bra ut. Når dronen sendes ut i oppdrag, kan vi følge flygingen live via PC. Det tas fortløpende film og stillbilder av master og linjetrase, og disse blir brukt til analyse av linjenettet, sier Jarle Stokke-Olsen. Selv om prosjektet stadig gjør nye fremskritt, jobbes det kontinuerlig med forbedringer og løsninger på ulike utfordringer.

− I dag flyr dronen ca. 60 meter over bakken, men vi ønsker å redusere denne sikkerhetshøyden noe for å kunne ta bedre bilder. En annen utfordring er at 4G nettet som vi er avhengig av for navigasjon varierer i områdene der vi har linjenett. Her må vi finne alternative løsninger, sier Jarle Stokke-Olsen.

Administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø, er ikke i tvil om at droneprosjektet vil gi store muligheter for nettselskapet i fremtiden. − Agder Energi Nett har vel 5500 km med høyspentnett på Agder, og dette tar det tid å inspisere. Ny teknologi gir nye muligheter, og en tryggere, miljøbesparende og mer effektiv befaring av strømnettet er bare noen av gevinstene bruk av drone gir.  I tillegg vil det gi mulighet for scanning av trær langs linjenettet, bedre data- og bildeanalyse, og ikke minst ny kompetanse internt i nettselskapet, sier Svein Are Folgerø.

Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett til høyre, og Jarle Stokke-Olsen, prosjektleder for droneprosjektet til Agder Energi Nett, mener bruk av droner gir en tryggere, miljøbesparende og mer effektiv befaring av strømnettet.

Publisert 16.05.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her