Velkommen til Agder Energi Nett.

Mer effektiv befaring av strømnettet med drone

Agder Energi Nett har tatt et nytt skritt i arbeidet med å få til en tryggere, miljøsparende og mer effektiv befaring av strømnettet. Selskapets første dronehangar er på plass på Gullknapp flyplass i Froland, og testflygingen er i full gang.

Markedet for ubemannet luftfart vokser i rekordfart, og stadig flere bransjer ser på hvordan droner og ny teknologi kan brukes. For Agder Energi Nett har bruk av drone til linjebefaring hittil hatt begrenset rekkevidde, men en ny type drone og teknologi åpner nå for fly en strekning på opp mot 100 km.

− Dette er et utrolig spennende prosjekt, og for Agder Energi Nett gir det helt nye muligheter, sier Jarle Stokke-Olsen, som er prosjektleder i nettselskapet. Prosjektet har fått tildelt FoU-midler av NVE for å kjøre et innovasjonsprosjekt som tester ut denne muligheten.

− I prosjektet er det mye som må testes og prøves ut. Vi har hatt testflyving av dronen på Gullknapp flyplass i Froland for å lære om hvordan dronen håndterer terreng og forhold som den vil møte. Her har vi også testet kommunikasjonen med dronen og at den innfrir forventningene. Testingen skjer i nært samarbeid med vår leverandør KVS Technologies, forteller Jarle Stokke-Olsen.

− Så langt ser dette veldig bra ut. Når dronen sendes ut i oppdrag, kan vi følge flygingen live via PC. Det tas fortløpende film og stillbilder av master og linjetrase, og disse blir brukt til analyse av linjenettet, sier Jarle Stokke-Olsen. Selv om prosjektet stadig gjør nye fremskritt, jobbes det kontinuerlig med forbedringer og løsninger på ulike utfordringer.

− I dag flyr dronen ca. 60 meter over bakken, men vi ønsker å redusere denne sikkerhetshøyden noe for å kunne ta bedre bilder. En annen utfordring er at 4G nettet som vi er avhengig av for navigasjon varierer i områdene der vi har linjenett. Her må vi finne alternative løsninger, sier Jarle Stokke-Olsen.

Administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø, er ikke i tvil om at droneprosjektet vil gi store muligheter for nettselskapet i fremtiden. − Agder Energi Nett har vel 5500 km med høyspentnett på Agder, og dette tar det tid å inspisere. Ny teknologi gir nye muligheter, og en tryggere, miljøbesparende og mer effektiv befaring av strømnettet er bare noen av gevinstene bruk av drone gir.  I tillegg vil det gi mulighet for scanning av trær langs linjenettet, bedre data- og bildeanalyse, og ikke minst ny kompetanse internt i nettselskapet, sier Svein Are Folgerø.

Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett til høyre, og Jarle Stokke-Olsen, prosjektleder for droneprosjektet til Agder Energi Nett, mener bruk av droner gir en tryggere, miljøbesparende og mer effektiv befaring av strømnettet.

Publisert 16.05.2019