Velkommen til Agder Energi Nett.

Mer ekstremvær krever sterkere nett

Agder Energi Nett har ansvaret for å levere strøm til alle kundene på Agder.

Hver dag jobber selskapet med å forsterke strømnettet for at alle skal ha en stabil strømforsyning. I løpet av den siste uken har mange opplevd langvarige strømbrudd som følge av snøtunge trær som har falt over strømnettet vårt.

Agder Energi Nett beklager de ulempene de langvarige strømbruddene har påført våre kunder den siste uken. Vi vil gjerne takke våre kunder for stor tålmodighet og forståelse for den jobben montørene har gjort. Mange av kundene har bidratt med oppmuntrende ord til montørene og linjerydderne som har gjort, og fortsatt gjør, en fantastisk innsats med feilrettingsarbeidet under vanskelige forhold.

Håndteringen av strømbruddene er, etter vår foreløpige vurdering, gjennomført på en god måte. Men vi ser at vi må gjøre mer for å forebygge på grunn av store endringer i klimaet som gir mer ekstremvær.

Vi gjennomfører rydding av vegetasjon langs strømnettet og tilhørende anlegg hele året. Vi gjennomfører også ekstra sikringstiltak der hvor vi har viktige forsyningslinjer.

Agder Energi Nett har til sammen 21.300 kilometer strømnett, som består av luftnett (13.665 km) og jordkabler (7.935 km) på Agder. Når vi bygger nye linjestrekk eller skifter ut gamle, vurderes alltid jordkabler først. Mer av nettet på Agder blir gravd ned, men med 13.665 kilometer luftnett vil dette vil ta tid.

Flere tresikre ryddegater
Agder Energi Nett har for en tid tilbake iverksatt rydding av bredere, såkalte tresikre, ryddebelter langs noen av de viktigste strømlinjene. For eksempel, ryddet til ekstra bredde utover forskriftskravene, for å sikre strømforsyningen til Vegårshei.

I områdene som ble mest berørt av strømbrudd nå i januar, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hægebostad, har vi til nå vurdert at vi har hatt flere reserveforbindelser og dermed gode omkoblingsmuligheter. Men på grunn av snømengdene som kom, og omfanget av strømbruddene, hadde vi likevel ikke de mulighetene til å koble om strømforsyningen som var nødvendig.

Vi vil derfor sette i verk arbeidet med å rydde bredere, tresikre ryddebelter langs de aktuelle linjestrekkene i disse områdene for å styrke strømnettet. Dette igangsettes så raskt som mulig, men det krever at vi får inngått avtaler med grunneierne. Vi vil også montere flere fjernstyrte brytere på de aktuelle linjestrekkene for enklere å legge om strømforsyningen.

AgderEnergi Nett har kartlagt mange utsatte trær utenfor ryddebeltene i andre deler av Agder ved hjelp av helikopterbefaring. Agder Energi Nett har iverksatt ekstraordinær sikringshogst som et tiltak for å bidra til å forebygge strømbrudd.

Sterk skog-prosjektet
Trær som velter over strømnettet er den største årsaken til strømbrudd, og en felles utfordring for alle nettselskapene i landet. Ifølge meteorologene vil vi få mer ekstremt vær fremover, og i kombinasjon med at trærne vokser seg stadig høyere, øker sjansene for strømbrudd.

Agder Energi Nett er, sammen med flere andre nettselskaper, med i prosjektet "Sterk skog" , som er delfinansiert av Forskningsrådets ENERGIX-program. Medarbeidere i prosjektet har gått langs utvalgte høyspentlinjer på Sørlandet for å kartlegge og analysere trær som falt over strømlinjene under uværet tidlig i november 2016.  Prosjektet har sett på hvilke trær som da veltet og hvilke som ble stående igjen. Målet er å lage en skogbehandlingsplan der man i større grad kan ta vekk de potensielt utsatte trærne utenfor ryddebeltet før de faller over strømlinjene.

Agder Energi Nett vil øke ressursene til dette prosjektet for raskere å sette i verk tiltak som vil bidra til å bedre leveringssikkerheten. 

Les mer i saken "Hogger trær utenfor ryddebeltene"

Publisert 22.01.2018