Velkommen til Agder Energi Nett.

Nettleiepriser på landsgjennomsnitt

Fædrelandsvennen og Agderposten kom sist uke med nyhetssaker om at Agder Energi Nett har landets dyreste nettleie. Dette er dessverre misvisende informasjon. Oppslagene var basert på en nyhetssak på websiden til Huseierne, der de har sammenlignet nettleien hos åtte av de største nettselskapene i landet pr. 1. juli.

Oversikten hos Huseierne er ikke representativ, fordi den kun viser nettleien på et gitt tidspunkt og hos et svært begrenset utvalg av nettselskap. Skal man sammenligne nettleiepriser er det viktig at man ser hele året under ett, hvordan nettleien har endret seg gjennom året, og er klar over hvilken inntektsramme de ulike nettselskapene har.

Strømnettet i Norge er et stort spleiselag, og det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. Denne inntekten baserer seg blant annet på hvor stort nettområdet er, alder på strømnettet, antall kunder etc. Derfor vil også nettleien variere en del rundt hos de ulike nettselskapene i Norge.

På websidene til NVE finner man oversikt over historiske nettleiepriser til nettselskapene i Norge. Oversikten for husholdningskunder her, viser at Agder Energi Nett hadde en gjennomsnittspris pr. 1. desember 2021 på 55,24 øre/kWh (inkl. avgifter) der fastledd og energiledd er fordelt på et årsforbruk på 20.000 kWh. Snittet for nettselskapene i Norge var på 54,56 øre/kWh. Nettleien til Agder Energi Nett har det siste året ligget marginalt høyere enn landsgjennomsnittet.

Når Agder Energi Nett setter opp nettleien noe mer enn andre nettselskap fra 1. juli, henger det blant annet sammen med at vi har hatt lavere nettleie enn mange andre nettselskap i første halvår. Nettselskapet inntektsramme – det vi samlet får lov å ta i nettleie av våre kunder – er strengt regulert av myndighetene, og det er denne summen vi må få inn fra våre kunder gjennom året. Fra 1. juli går nettleien opp med ca. 200 kr pr måned for en gjennomsnittskunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh. I dette beløpet ligger også de statlige avgiftene – enova-avgiften, forbruksavgiften og merverdiavgiften.

Publisert 27.06.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her