Velkommen til Agder Energi Nett.

Nødstrømsaggregat fra Glitre Nett til Ukraina

Russlands angrep på Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen til energiforsyningen. Glitre Nett er et av nettselskapene som har bidratt med utstyr til Ukraina, som fremdeles har et stort behov for hjelp for å få reparert strømnettet.
Leif Helge Skjelbred-Lahn, beredskapskoordinator i Glitre Nett, foran nødstrømsaggregatet som er sendt til Ukraina.

− Krigssituasjonen i Ukraina gjør at det er kontinuerlig behov for utstyr for å reparere skadene som oppstår i forbindelse med russiske bombeangrep. Her i Norge samarbeider REN med NVE for å kartlegge hvilket materiell det er behov for og som kan sendes, forteller Leif Helge Skjelbred-Lahn, beredskapskoordinator i Glitre Nett sør.

REN bistår NVE med kartleggingen av hvilke materiell både norske nettselskap og kraftprodusenter kan bidra med. Det er et stort behov for det meste, alt fra større transformatorer til enklere materiell som linjer, isolatorer, klemmer etc.

− Sommeren 2022 bidro vi med 9 transformatorkiosker for distribusjonsnettet, 100 lavspentsikringer, og 2 linjebrytere til 22 kV nettet. Rett før påske i år ble et stort kontainerbasert 500 kVA nødstrømsaggregat hentet i Kristiansand og sendt til avtalt bestemmelsessted i Ukraina, forteller Leif Helge Skjelbred-Lahn. Han synes det er flott at Glitre Nett kan bidra med utstyr for å gjenopprette strømforsyningen i Ukraina, og understreker at utstyret som er sendt til Ukraina ikke bidrar til å svekke beredskapen til Glitre Nett her hjemme.

Publisert 03.05.2023

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her