Velkommen til Agder Energi Nett.

Dronebefaring av strømnettet

Glitre Nett bruker drone til å befare strømnettet på Agder.

Glitre Nett sjekker hvert år strømnettet for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner samt å drive målrettet linjehogst. En ny avtale om fotoinspeksjon og laserskanning med bruk av drone er nå inngått med Field.

– Overvåkning av strømnettet er viktig for å sikre god forsyningssikkerhet til våre kunder. Som en del av vårt samfunnsansvar er det også viktig at vi gjør denne jobben på en trygg og miljøvennlig måte. Vi har hatt gode erfaringer med bruk av drone de siste årene, og det er en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av linjenettet. Den nye avtalen med Field er en toårskontrakt med opsjon på inntil tre år til, sier Petter Tollefsen, leder for drift og vedlikehold i Glitre Nett

Omfattende inspeksjon
Det er en omfattende årlig inspeksjon som skjer i nettet. Det hovedsakelig i Agderfylket, og strømnettet til tidligere Agder Energi Nett som skal skannes, med opsjon for volumet i konsesjonsområdet til tidligere Glitre Energi Nett. Det skal hvert år gjennomføres innsamling av data fra fotoinspeksjon av inntil ca. 71.000 master som tilsvarer ca. 6.800 km med høyspentlinjer.

Miljø og bærekraft
– Field har som leverandør påtatt seg valg av løsninger med en miljøvennlig profil, herunder redusert energibruk og støy som påvirker dyr og mennesker, samt lavest mulig CO2-utslipp i tilknytning til både flyvning og transport. Leverandøren skal rapportere virkelig drivstoff-forbruk knyttet til all bruk av transport av personell og utstyr i forbindelse med oppdraget og flyving av dronene. Arbeidet vil pågå i perioden fra april til medio august, forteller Petter Tollefsen.

Fremtidsrettet
– Vi er veldig glad for avtalen med Glitre Nett, som er en det mest framtidsrettede nettselskapet når det kommer til krav til digitalisering av infrastruktur og bruk av teknologi i overvåkning og vedlikehold av linjenettet. Vi er derfor stolte av å få være en del av dette arbeidet i årene framover, og ser fram til et godt samarbeid, sier Cato Vevatne, CEO i Field.

Tidsplan 
Dronebefaringen vil starte opp helt vest i Agder i midten av april. Den vil så bevege seg langs kysten mot øst frem til og med Risør. Etter planen skal kystkommunene være ferdig befart i midten av juni. Innlandskommunene på Agder vil bli befart gjennom sommeren og alt skal være gjennomført i midten av august. 

Vi gjør oppmerksom på at endringer i tidsplanen kan forekomme.
Oppdatert flyveplan kan du se på nettsiden til Field.

Publisert 12.04.2023

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her