Velkommen til Agder Energi Nett.

Ny felles informasjonsløsning for kraftmarkedet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle en felles informasjonsløsning for kraftmarkedet – Elhub. Denne skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av målerverdier fra de nye smarte strømmålerne.

Den nye Elhuben skal settes i drift 18. februar. I en overgangsperiode fra 23. januar og frem til oppstart, vil det være stopp av informasjonsutveksling mellom nettselskapene og strømleverandørene. Det betyr at kundene i denne overgangsperioden vil oppleve at f.eks. meldinger om flytting og leverandørbytter må vente.

De største endringene når den nye Elhuben er på plass, skjer i de interne arbeidsprosessene mellom nettselskaper og strømleverandører. Det vil da bare være strømleverandøren som eier kundeinformasjonen. Det betyr at dersom du skal endre din kontaktinformasjon, så er det ikke lenger tilstrekkelig å oppdatere dette bare hos nettselskapet. Strømleverandøren trenger egen oppdatering fra kunden, og er pålagt å sende informasjonen videre til nettselskapet.

Agder Energi Nett oppfordrer derfor sine kunder til å oppdatere kontaktinformasjon hos sin strømleverandør.

Her kan du også lese tidligere saker om Elhub:

Agder Energi nett i rute med Elhub

Økt fokus på kundedata i kraftbransjen

Publisert 26.01.2019