Velkommen til Agder Energi Nett.

Ny kraftledning fra Bøylestad til Eyde Energipark

Agder Energi Nett har startet utredning av to nye kraftledninger fra Arendal transformatorstasjon ved Bøylestad i Froland til Eyde Energipark. I dette arbeidet skal det kartlegges ulike alternativer og muligheter.
EYDE ENERGIPARK: Agder Energi Nett utreder nå nye kraftledninger i forbindelse med at Morrow Batteries skal etablere ny fabrikk ved Eyde Energipark. På bildet ser vi eksisterende linje fra Froland til Bjorendal ved Eyde Energipark.

De nye kraftledningene kommer som et resultat av at Morrow Batteries skal etablere en ny batterifabrikk ved Eyde Energipark i Arendal. Første byggetrinn av batterifabrikken skal stå klar i 2024. Den nye batterifabrikken vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett, og er derfor avhengig at kraftforsyningen bygges ut og styrkes. 

I denne tidlige fasen ser Agder Energi Nett både på muligheten for å bygge de nye ledningene parallelt med eksisterende ledninger mellom Monehagen og Bjorendal, eller i nytt terreng. Her finner du lenke til kartgrunnlaget for de ulike alternativene.

Agder Energi Nett arrangerte digitalt folkemøte tirsdag 25. mai, der de ulike alternativene og videre fremdrift i prosjektet ble presentert:

Presentasjon fra åpent informasjonsmøte Bøylestad-Eyde Energipark 25.05.21

De nye kraftledningene krever at Agder Energi Nett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en tillatelse – såkalt anleggskonsesjon, til å få bygge disse. Før en anleggskonsesjon kan tas til behandling av NVE er det et krav om at konsekvensen av tiltaket skal utredes. Det er dette arbeidet Agder Energi Nett nå har satt i gang. Agder Energi Nett har engasjert Norconsult i arbeidet med å utrede bygging av de nye kraftledningene.

Prosjektleder Norconsult:
Marius Skjervold
e-post: Marius.Skjervold@norconsult.com
Mobil: 99016171

Kontaktperson Agder Energi Nett
Anne Tove Sløgedal Løvland
Avdelingsleder regionalnett
e-post: anne.tove.slogedal.lovland@ae.no
Mobil: 99407330

Publisert 04.06.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.