Velkommen til Agder Energi Nett.

Ny kystlinje skal styrke strømforsyningen på Agder

Agder Energi Nett har startet planleggingen av ny kystlinje mellom Vallemoen i Lindesnes og Øye i Kvinesdal via Lyngdal. Økt elektrifisering i samfunnet øker utfordringene for strømnettet på Agder, og ny kystlinje skal bidra til å styrke denne. Meldingen er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil forestå videre behandling.

Tidligere i år sendte Agder Energi Nett melding om første del av kystlinja fra Kulia i Kristiansand til Vallemoen i Lindesnes. Meldingen som nå er sendt omfatter del to av den planlagte nye kystlinja.

Erstatter gammel linje
− Eksisterende 110 kV forbindelse mellom Vallemoen og Øye ble satt i drift for vel 50 år siden, og er totalt på 35 km. Melding som nå er sendt NVE inneholder forslag til utredningsprogram for fornying av eksisterende 110 kV ledning mellom Vallemoen i Lindesnes og Øye i Kvinesdal, via Lyngdal transformatorstasjoner, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett. Basert på høringsinnspill til meldingen fastsetter NVE et endelig utredningsprogram.

Miljø og samfunn
I neste fase av planleggingen utarbeides det en konsekvensutredning som redegjør for tiltakets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen vil bli sendt på offentlig høring sammen med konsesjonssøknaden. Agder Energi Nett har som mål å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning og konsesjonssøknad i løpet av 2022.

Vil bygge parallelt med dagens linje
− Hovedprinsippet for oppgradering av kystlinja er å bygge en ny 110 (132) kV ledning parallelt med eksisterende 110 kV ledning som deretter rives. For å få til å bygge samtidig som det er strøm på ledningen, planlegges ny ledning i en avstand av ca. 30-40 meter fra eksisterende ledning. På flere strekninger er ikke dette mulig å få til, og det er derfor foreslått andre alternative løsninger, sier Sløgedal Løvland.

Økt overføringskapasitet
Løsningene og traseene som meldes vil kunne møte framtidige krav til økt overføringskapasitet, sier Sløgedal Løvland. Gjennom meldingen ønsker Agder Energi Nett å legge til rette for en tidlig balansert diskusjon omkring trasevalg, muligheter dette gir, og ulike interesser som vil kunne bli berørt.

Ytterligere informasjon om meldingen kan du lese her.

Publisert 14.10.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her