Velkommen til Agder Energi Nett.

Ny sjøkabel styrker strømnettet på Tromøya

Agder Energi Nett AS har lagt ny sjøkabel over Seikilen til Taraldsnes på Tromøya. Den nye sjøkabelen styrker strømnettet i området.
Foto: Omexom Norge

− Høyspentkabelen på 22 kV som legges på nordsiden av Tromøya blir i underkant av 650 meter lang. Bruk av sjøkabel ble valgt blant annet på grunn av at luftspenn på land ville komme i konflikt med rester av en steinalderboplass som er et kulturminne, forteller Torhild Fjermedal, seksjonsleder i Agder Energi Nett.

− I tillegg til å legge ut sjøkabel, setter vi sette opp en ny nettstasjon, demonterer gamle lavspent-stolper og setter opp nye. Så her er det jobb både til lands og vanns, sier Torhild Fjermedal. Hun legger til at legging av sjøkabel ikke alltid er en A4-jobb, men at arbeidet har gått som planlagt.

Etter planen vil arbeidet med den nye sjøkabelen være ferdig i begynnelsen av mai, og hele prosjektet avsluttet i løpet av mai. Det er Omexom Norge som utfører arbeidet på oppdrag fra Agder Energi Nett.

Publisert 30.04.2020