Velkommen til Agder Energi Nett.

Ny strømrekord på Sørlandet

Januarkulda gjorde at sørlendingene satte forbruksrekord av strøm torsdag morgen mellom klokken åtte og ni.
Illustrasjonsfoto: Vinter i Arendal

Mens kvikksølvet krøp ned mot 30 minus en rekke steder i landsdelen denne kalde morgentimen, brukte sørlendingene til sammen 1218,6 MWh (megawattimer). Det betyr at forbruket var 1 218 600 kilowattimer.

I samme tidsrom satte Norge rekord med et forbruk på 24 485 megawattimer (MWh) i følge Statnett. Det er denne timen om morgenen strømforbruket som regel er høyest.

- Kulda gir oss nye forbruksrekorder, det hersker det ingen tvil om. Strømprisene er relativt lave, og dermed ser det ut til at folk flest unner seg den varmen som gir komfort både hjemme og på arbeidsplassen, sier administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett.

Den gamle rekorden for strømforbruk i agderfylkene var fra 8. januar 2010, samme tidsrom på døgnet. Da var forbruket 1178,8 MWh. Det betyr at den gamle rekorden ble slått med 38,9 MWh.

Det er nettselskapet i Agder Energi-konsernet som har ansvaret for å distribuere strøm til omkring 190 000 nettkunder i begge agderfylkene.

- Oppgaven med å forsyne landsdelen med strøm i denne kalde tiden har gått uten vansker, opplyser Svein Are Folgerø.

Publisert 22.01.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Flytting
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
HAN-port

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget til og med mars 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til desember 2022 økes den til 90 %.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.

Du kan når som helst få stengt HAN-porten igjen. Da må benytte eget skjema for deaktivering HAN-port på Min side. Deaktiveringen skjer innen samme virkedag.