Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet på Agder

Fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet på Agder

Agder Energi Nett har inngått nye rammeavtaler med KVS Technologies AS og Visimind AB om fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet i hvert sitt område på Agder. Begge vil benytte autonome droner i arbeidet.

De nye rammeavtalene vil totalt omfatte årlig fotobasert inspeksjon av inntil 45.000 master i 22 - 132 kV høyspenningsnett i Agder Energi Netts konsesjonsområde. Det skal også utføres skanning og fotodokumentasjon av 4000 km linjer og skog under og på sidene av linjene, med tilhørende analyser. Leveransen skal danne grunnlag for Agder Energi Netts elektrotekniske vedlikehold samt ryddestrategi av skogen langs linjetraseene i høyspenningsnettet.

Konkurranseutsetting i nytt marked
Agder Energi Nett har god erfaring med fotobasert inspeksjon av strømnettet og laserskanning av skog. Frem til nå har leverandørmarkedet for tjenester som utfører fotoinspeksjon og laserskanning fra luften, blitt levert med bruk av helikopter. Leverandørmarkedet som kan tilby leveranser av datainnsamling med kombinasjon av bilde og laserdata har de seneste år vært i utvikling.

Markedet viser nå å kunne tilby slike tjenester utført ved hjelp av droner med kapasitet til å fly automatisk etter forhåndsprogrammerte koordinater utenfor synsrekkevidde, og likevel ivareta de sikkerhetsmessige aspekter ved flyvning og tilfredsstille luftfartsregulatoriske forhold.

Da Agder Energi Nett skulle konkurranseutsette tjenesten på inspeksjon og laserskanning på nytt for 2021, har flere faktorer blitt hensyntatt. Hovedleveransen i tjenesten, som er bilder og laserdata av nettet, skal leveres på kvalitetsmessig tilfredsstillende måte da dette utgjør nettselskapets viktigste verktøy for å kunne planlegge og utføre befaring og vedlikehold. I tillegg er selskapet svært opptatt av å ivareta HMS og velge miljømessig gode løsninger.

Krevende leveranse
– Det er en krevende tjeneste som Agder Energi Nett nå har inngått rammeavtaler på, og det har vært stilt strenge kvalitetsmessige og tekniske krav til tilbyderne i konkurransen. Blant annet skal bildene være geotagget og koblet til Agder Energi Netts maste-ID, bildene skal ha tidstempel med klokkeslett og dato for når det er tatt, og de skal være geotagget og navigerbare i et kartsystem. Det er forventet at arbeidet skal gå i perioden fra mars til september, og bildene skal fortløpende sendes til Agder Energi Nett, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

– Fotoinspeksjon og laserskanning er to ulike deler av leveransen. Bilder og data fra den fototekniske inspeksjonen skal benyttes for den eltekniske vedlikeholdsanalysen og danner grunnlag for vedlikeholdsarbeid. Analysen av laserdataene av linjenettet er svært viktig for en best mulig ryddestrategi i skogen, sier Jan Erik Eldor.

Trygg og effektiv inspeksjon
– Agder Energi Nett har tidligere fått tildelt FoU-midler av NVE for å kjøre et innovasjonsprosjekt som tester ut muligheten for bruk av drone i inspeksjon av strømnettet. Kunnskapen herfra har vært en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av strømnettet, forteller Jan Erik Eldor.

- Det har vært spennende å se hvordan tjenester knyttet til bruk av drone har utviklet seg de siste årene, og dette er nok bare begynnelsen. Fremover trenger vi å automatisere behandlingen av den enorme mengden innsamlede data, og ta i bruk av kunstig intelligens (AI) i arbeidet med å redusere den manuelle prosessen med å kontrollere inspisert infrastruktur for eventuelle vedlikeholdsbehov og reinvesteringer. Flere aktører jobber med dette, og Agder Energi Nett ønsker å være tidlig ute med å ta teknologien i bruk, sier Jan Erik Eldor.

Bærekraftig løsninger
I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er Agder Energi Nett opptatt av å finne gode bærekraftige løsninger. Bruken av drone er en løsning som vil bidra til dette, og vil blant annet bidra til et redusert CO2-utslipp og redusert støy for folk og dyr under befaringen av strømnettet.

  – Ved at tildelingen av kontrakt har gått til
  KVS Technologies AS og Visimind AB har vi fått
 bekreftet at drone med ny teknologi er
 konkurransedyktige, og der både kvalitet og
 miljøbesparelsen sammen med økt sikkerhet er de
 største gevinstene. Denne tildelingen utgjør sammen
  med andre viktige rammeavtaler et godt
  redskap for best mulig vedlikehold av strømnettet der
  helikopter fremdeles vil ha sin rolle ved både
  skogrydding og beredskap, avslutter Jan Erik Eldor.

 

Publisert 15.04.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her