Velkommen til Agder Energi Nett.

Nye linjer styrker strømforsyningen

Neste høst skal to nye linjer som Agder Energi Nett bygger i Åseral spenningssettes. Sammen med nye Honna sentralnettstasjon vil de vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten i landsdelen.
Både kompositt- og stålmastene er brunfarget og er derfor ikke så synlige i terrenget som vanlige stålmaster er.
- Dette er et veldig spennende prosjekt hvor vi bruker master av kompositt og stål, og som løftes på plass ved hjelp av helikopter. De to linjestrekkene er til sammen ca. to mil lange, og vi skal montere rundt 100 master. Mastene leveres som byggesett og de største blir opptil 27 meter høye, sier Anne Tove Sløgedal, prosjektleder i Agder Energi Nett.
 
Linjebyggingen har sammenheng med byggingen av den nye sentralnettstasjonen på Honna i Åseral, som Agder Energi Nett er byggherre for. Den blir et viktig knutepunkt mot sentralnettet, og Statnett overtar stasjonen når den ferdigstilles høsten 2017. Ole Kristian Albert i Agder Energi Nett er prosjektleder for denne.
 
De to nye 132kV-linjene Sløgedal er prosjektleder for, går fra transformatorstasjonen på  Skjerka og kraftstasjonen på Smeland til den nye sentralnettstasjonen. Linja fra Skjerka til Honna erstatter deler av dagens linje mellom Skjerka og Logna, og denne delen skal rives. I tillegg er det bygget en ny ca. tre kilometer lang adkomstvei til Honna. Tiltakene i Åseral har til sammen en kostnadsramme på rundt en halv milliard kroner.
 
Effektivisering
Fordelene med kompositt er at det er et relativt lett materiale, så selv om mastene blir høye kan de fortsatt transporteres og settes på plass med helikopter.
 
- Stålmaster er tyngre, og vi må ha noen stålmaster på steder hvor retningen på linjestrekket ikke går rett frem, men i vinkler, og som krever bedre avstivning av mastene. Vanlige tremaster er vanskelig å få i den lengden som vi trenger til dette prosjektet. Ved å sette opp såpass høye master som vi gjør her, kan avstanden mellom mastene økes og vi trenger færre master. Vi legger opp til  en effektiv byggeprosess, noe som også er positivt økonomisk sett, sier Sløgedal.
 
I tillegg til økt forsyningssikkerhet gir de nye nettanleggene mulighet for å mate inn ny fornybar energi i nettet. Det er blant annet planer om et vindkraftverk i området.

Tom Nyhaven og Knut Jørgen Johansen klargjør mastene før de hentes med helikopter.

Nettpartner har oppdraget med å montere mastene. Prosjektleder Øyvind Johnsen i Nettpartner t.v.  og posjektleder Anne Tove Sløgedal  i Agder Energi Nett. 

Publisert 26.10.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her