Velkommen til Agder Energi Nett.

Nye linjer styrker strømforsyningen

Neste høst skal to nye linjer som Agder Energi Nett bygger i Åseral spenningssettes. Sammen med nye Honna sentralnettstasjon vil de vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten i landsdelen.
Både kompositt- og stålmastene er brunfarget og er derfor ikke så synlige i terrenget som vanlige stålmaster er.
- Dette er et veldig spennende prosjekt hvor vi bruker master av kompositt og stål, og som løftes på plass ved hjelp av helikopter. De to linjestrekkene er til sammen ca. to mil lange, og vi skal montere rundt 100 master. Mastene leveres som byggesett og de største blir opptil 27 meter høye, sier Anne Tove Sløgedal, prosjektleder i Agder Energi Nett.
 
Linjebyggingen har sammenheng med byggingen av den nye sentralnettstasjonen på Honna i Åseral, som Agder Energi Nett er byggherre for. Den blir et viktig knutepunkt mot sentralnettet, og Statnett overtar stasjonen når den ferdigstilles høsten 2017. Ole Kristian Albert i Agder Energi Nett er prosjektleder for denne.
 
De to nye 132kV-linjene Sløgedal er prosjektleder for, går fra transformatorstasjonen på  Skjerka og kraftstasjonen på Smeland til den nye sentralnettstasjonen. Linja fra Skjerka til Honna erstatter deler av dagens linje mellom Skjerka og Logna, og denne delen skal rives. I tillegg er det bygget en ny ca. tre kilometer lang adkomstvei til Honna. Tiltakene i Åseral har til sammen en kostnadsramme på rundt en halv milliard kroner.
 
Effektivisering
Fordelene med kompositt er at det er et relativt lett materiale, så selv om mastene blir høye kan de fortsatt transporteres og settes på plass med helikopter.
 
- Stålmaster er tyngre, og vi må ha noen stålmaster på steder hvor retningen på linjestrekket ikke går rett frem, men i vinkler, og som krever bedre avstivning av mastene. Vanlige tremaster er vanskelig å få i den lengden som vi trenger til dette prosjektet. Ved å sette opp såpass høye master som vi gjør her, kan avstanden mellom mastene økes og vi trenger færre master. Vi legger opp til  en effektiv byggeprosess, noe som også er positivt økonomisk sett, sier Sløgedal.
 
I tillegg til økt forsyningssikkerhet gir de nye nettanleggene mulighet for å mate inn ny fornybar energi i nettet. Det er blant annet planer om et vindkraftverk i området.

Tom Nyhaven og Knut Jørgen Johansen klargjør mastene før de hentes med helikopter.

Nettpartner har oppdraget med å montere mastene. Prosjektleder Øyvind Johnsen i Nettpartner t.v.  og posjektleder Anne Tove Sløgedal  i Agder Energi Nett. 

Publisert 26.10.2016