Velkommen til Agder Energi Nett.

Nye nettleiepriser

Agder Energi Nett øker nettleien fra 1. januar 2020. For en privatkunde med årlig forbruk på 20 000 kWh medfører endringen en økning på rundt 58 kroner i måneden.

Energileddet justeres ned, mens fastleddet justeres opp.  Kunder med effektmålt nettleie vil i tillegg få en økning på effektleddet.

Nettleien brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Det koster nesten det samme å drifte strømnettet om det fraktes mye eller lite strøm. Strømnettet må være dimensjonert for det tidspunktet i året som kundene bruker mest strøm.

Sikrer strømforsyningen
Det er i 2019 brukt betydelige midler for å sikre strømforsyningen mot store strømutfall;

  • Økt bruk av fjernstyrte og automatiserte effektbrytere gjør det enklere å foreta omkoblinger og redusere omfanget av feil.
  • Økt satsing på skogtiltak. Omfattende samarbeid med skognæringen og grunneiere for å få hogd mer skog langs strømnettet. Bruk av helikopter og laserscanning for å kartlegge ryddeområder. Hittil i 2019 er vel 1 000 km linjer ryddet og vel 150 000 trær hugget.

I tillegg investeres det hvert år i nytt strømnett og ombygging av det gamle.

Les mer om våre prosjekter her

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter inntektsrammene for nettselskapene. 

Les våre nye nettleiebrosjyrer her:

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

    

Ofte stilte spørsmål
Publisert 02.12.2019