Velkommen til Agder Energi Nett.

Nye standard nettleieavtaler

Agder Energi Nett benytter Standard nettleie avtale og vilkår for tilknytning, som er utarbeidet av Energi Norge. Gjeldende standardvilkår ble utarbeidet i 2007 og har ikke vært oppdatert siden da. Nå er det utarbeidet nye avtaler som tas i bruk fra 1. februar 2021.

De nye avtalene svekker ikke forbrukernes rettigheter. Energi Norge har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda i forbindelse med endringer av standardvilkår.

Årsaken til at det kommer nye avtaler er at det er skjedd mange endringer som påvirker avtalene. Særlig i forskriftene til Reguleringsmyndighetene for energi (RME).

Ny avtale er mer konkret
Generelt blir det mer henvisninger til forskriftene, og mer presiseringer. På mange måter er de nye avtalene blitt mer tydelige.

Eksempler på områder som er blitt fremhevet:

  • Nettselskapets uhindret adgangsrett til målerutstyr. På grunn av nye krav til installasjon av AMS måler hos kundene fra 2019 så har man erfart at en presisering i avtalen vil være fornuftig, selv om adgangsretten ikke er ny.
  • Vilkår for stenging.
  • Frakobling uten nærmere varsel dersom anlegget ikke er i forskriftsmessig stand.
  • Kunden har selv ansvar for oppdatering av kontaktinformasjon.
    (Oppdateringer meldes til strømleverandøren. Informasjonen sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub; Elhub)

Identifikasjon av kunden
For privatkunder ble det nye regler om identifikasjon fra februar 2019. Det kom som en direkte konsekvens av innføring av Elhub, som er en ny nasjonal datahub. Elhub utveksler data mellom aktørene i markedet, i hele landet. Da er det ikke lenger tilstrekkelig med bare fødselsdato. Derfor er det nå blitt krav til identifikasjon med fødselsnummer.

Nettselskapets varslingsplikt ved endringer i avtalen  endres fra 14 til 30 dager.

Les mer om de nye avtalene på nettsiden til Energi Norge.

Publisert 15.01.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her