Velkommen til Agder Energi Nett.

Økning av nettleien

Stortinget har vedtatt en økning i forbruksavgiften fra 17,69 øre/kWh til 20,00 øre/kWh inkludert merverdiavgift fra 1. januar 2016. Dette medfører at energileddet i nettleien øker fra samme dato.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene. Det betyr at det er myndighetene som bestemmer hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie. Nettleien går til vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt til forbruksavgift, merverdiavgift og energifondsavgift. Les mer om dette på aenett.no og  nve.no.

 Se oversikt over nettleieprisene fra 1. januar 2016 i brosjyrene  Privatkunder og Bedriftskunder.

Se også "Ikrafttredelse av Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft" 

Ny økning i februar
Basert på inntektsrammene fra NVE, justerer Agder Energi Nett nettleien hvert år. For 2015 ble nettleien satt noe ned, mens det for 2016 forventes at nettleien vil måtte økes. Den ordinære korrigeringen av nettleien for 2016 vil være klar 1. februar 2016, og nettkundene vil få informasjon om dette i løpet av januar.

Publisert 29.12.2015

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.