Velkommen til Agder Energi Nett.

Økning av nettleien

Stortinget har vedtatt en økning i forbruksavgiften fra 17,69 øre/kWh til 20,00 øre/kWh inkludert merverdiavgift fra 1. januar 2016. Dette medfører at energileddet i nettleien øker fra samme dato.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene. Det betyr at det er myndighetene som bestemmer hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie. Nettleien går til vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt til forbruksavgift, merverdiavgift og energifondsavgift. Les mer om dette på aenett.no og  nve.no.

 Se oversikt over nettleieprisene fra 1. januar 2016 i brosjyrene  Privatkunder og Bedriftskunder.

Se også "Ikrafttredelse av Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft" 

Ny økning i februar
Basert på inntektsrammene fra NVE, justerer Agder Energi Nett nettleien hvert år. For 2015 ble nettleien satt noe ned, mens det for 2016 forventes at nettleien vil måtte økes. Den ordinære korrigeringen av nettleien for 2016 vil være klar 1. februar 2016, og nettkundene vil få informasjon om dette i løpet av januar.

Publisert 29.12.2015