Velkommen til Agder Energi Nett.

Økning av nettleien

Nettleien økes fra 1. april og for en vanlig privatkunde med et årlig forbruk på 20 000 kWh utgjør endringen rundt 70 kroner i måneden.
Som strømforbruker betaler du for to produkter; strømmen og transporten av strømmen hjem til deg. Det siste kalles nettleie og den betales til ditt lokale nettselskap.

Nettleien består av et fastledd, et energiledd og eventuelt et effektledd. Fastleddet økes med ca.10 kr pr. måned, og det gjelder for alle kunder. Energileddet økes med 3,75 øre/kWh for energimålte kunder. For alle effektkunder økes effektleddet med ca. 12,5 %, men de får ikke økning på energileddet. Alle prisene er inklusive merverdiavgift.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som hvert år fastsetter inntektsrammene for de norske nettselskapene.

Nettleiebrosjyre 2016 for privatkunder

Nettleiebrosjyre 2016 for bedriftskunder

 

 

Publisert 18.02.2016