Velkommen til Agder Energi Nett.

Økt elektrifisering gir nettutfordringer på Agder

Økt elektrifisering står høyt på den politiske dagsorden, og er et viktig bidrag for å løse Norges klimautfordringer. For Agder Energi Nett kan økt elektrifisering bety mer enn en dobling av effektbehovet sammenlignet med dagens nivå. Det skaper flere utfordringer.

− Målet om at samfunnet skal elektrifiseres for å nå klimamålene fører med seg en rekke utfordringer for nettselskapene. Kartleggingen vi har gjort her på Agder viser et fremtidig effektbehov som er mye mer enn doblet i forhold til dagens totale behov som er ca. 1300 megawatt på det meste, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har tett dialog med kommunene på Agder knyttet til nettkapasitet, og har sammen med Statnett tatt initiativ til kartlegging av fremtidig behov i strømnettet på Agder. Denne kartleggingen viser at det Agder Energi Nett må handle raskt dersom det ikke skal oppstå flaskehalser i strømnettet.

− Det er selvfølgelig litt kapasitet igjen i nettet,  men vi begynner å nærme oss fullt nett flere steder. Fleksibilitet er ofte løftet frem som en del av løsningen på fremtidens nettutfordringer, men i denne sammenheng løser det ikke de store utfordringene med store effektbehov til blant annet ny industri. Det må bygges mye mere nett, men det er også grenser for hvor mye Agder Energi Nett kan investere. Og ikke minst hvor mye kundene er villig til å betale, sier Jan Erik Eldor.

Sammen med nettsjefene i de ti største nettselskapene i Norge har han overfor myndighetene vært tydelige på at Norge trenger en nasjonal strategi for elektrifisering, og denne må komme mens det ennå er noe tid.

− Dette er jo i praksis ganske enkelt. Hvis ikke det er kapasitet i strømnettet, vil elektrifiseringen av samfunnet stoppe opp. Flere nettselskap har allerede innført tilknytningsstopp fordi det ikke er kapasitet, og vi vil kunne oppleve det enkelte steder i vårt nettområde på Agder også. Vi kan selvfølgelig finne noen virkemidler som løser noe av kapasitetsutfordringene, eksempelvis tilknytning på vilkår, men vi trenger store strukturelle endringer både når det gjelder utbygging og finansiering for å finne gode løsninger for utfordringene vi står overfor, avslutter Jan Erik Eldor.

Publisert 05.03.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her