Velkommen til Agder Energi Nett.

Økt fokus på kundedata i kraftbransjen

Felles løsning skal legge til rette for en sikker og effektiv utveksling av kundeinformasjon og forbrukstall mellom nettselskaper og strømleverandører.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle en felles informasjonsløsning for kraftmarkedet (Elhub), som etter planen skal settes i drift i februar 2017. Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

For at Elhub skal fungere fra oppstart er det nødvendig at aktørene har korrekte og like kundedata:

  • Det skal være én og samme sluttbruker for nett og kraft på ett og samme målepunkt
  • Sluttbrukeren skal være en person eller juridisk person
  • Sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer (D-nummer) eller organisasjonsnummer

 Agder Energi Nett starter prosessen med å oppdatere sine kundedata i henhold til krav fra Elhub nå.

Registrering av fødselsnummer og D-nummer
Fødselsnummer og d-nummer  hentes fra folkeregisteret . Som kunde trenger du ikke foreta deg noe i denne sammenheng.

Hva er D-nummer?
Kunder som ikke har fødselsnummer, det være seg innvandrere, utenlandske statsborgere som eier/leier hytter, eller andre, skal ha et D-nummer som må oppgis på kontrakten.

Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer brukes til å identifisere selskaper, foreninger, sameier og lignende, påsamme måte som hvert menneske i Norge har sitt unike fødselsnummer. Organisasjonsnummer kan man bare få ved registrering i Enhetsregisteret. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. 

For bedrifter som ikke har organisasjonsnummer, det være seg sameie, garasjelag eller andre organisasjoner, så har disse mulighet til å registrere seg i Frivillighetsregisteret.

Dersom flere har gått sammen om felles drift av for eksempel garasjer, bryggeanlegg, samfunnshus mv., kan det være hensiktsmessig å opprette en egen organisasjon til å håndtere aktiviteten/driften.

Dersom man ikke ønsker å opprette organisasjonsnummer, må kontrakten registreres til en privatperson eller annen juridisk enhet med gyldig organisasjonsnummer.

Veiledning til registrering i Enhetsregisteret

Krav til registrering
Dersom det ikke er registrert fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer for kunden er strømleveringsavtalen ugyldig og i strid med regelverket som gjelder fra 20. februar 2017. Dette vil i ytterste konsekvens føre til at anlegget stenges dersom det ikke er mulig for aktørene å identifisere hvem som er kunde i målepunktet.

Hvordan sjekker jeg min kundeinformasjon
Logg inn på Min side med brukernavn og passord. Dersom du ikke har registrert en bruker tidligere må du gjøre dette før du kan logge inn. Følg veiledningen som gis underveis i registreringen.

Web løsning for kunden
Alle kunder skal få oversikt over hvilke personopplysninger som lagres i Elhub og mulighet til å styre hvem som skal få tilgang til opplysningene i en egen webløsning. Webløsningen skal være tilgjengelig på Internettsidene til alle aktører som er knyttet til Elhub. I hovedsak skal det lagres opplysninger om kundens navn, fødselsnummer, adresse, kontaktopplysninger og historisk strømforbruk for de siste tre årene. Det lagres ikke andre typer personopplysninger i Elhub.

Aktuelle lenker

Informasjonsbrev fra NVE

elhub.no

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapet nøytraltiet mv.

 

Publisert 17.03.2016

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her