Velkommen til Agder Energi Nett.

Økt fokus på kundedata i kraftbransjen

Felles løsning skal legge til rette for en sikker og effektiv utveksling av kundeinformasjon og forbrukstall mellom nettselskaper og strømleverandører.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle en felles informasjonsløsning for kraftmarkedet (Elhub), som etter planen skal settes i drift i februar 2017. Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

For at Elhub skal fungere fra oppstart er det nødvendig at aktørene har korrekte og like kundedata:

  • Det skal være én og samme sluttbruker for nett og kraft på ett og samme målepunkt
  • Sluttbrukeren skal være en person eller juridisk person
  • Sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer (D-nummer) eller organisasjonsnummer

 Agder Energi Nett starter prosessen med å oppdatere sine kundedata i henhold til krav fra Elhub nå.

Registrering av fødselsnummer og D-nummer
Fødselsnummer og d-nummer  hentes fra folkeregisteret . Som kunde trenger du ikke foreta deg noe i denne sammenheng.

Hva er D-nummer?
Kunder som ikke har fødselsnummer, det være seg innvandrere, utenlandske statsborgere som eier/leier hytter, eller andre, skal ha et D-nummer som må oppgis på kontrakten.

Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer brukes til å identifisere selskaper, foreninger, sameier og lignende, påsamme måte som hvert menneske i Norge har sitt unike fødselsnummer. Organisasjonsnummer kan man bare få ved registrering i Enhetsregisteret. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. 

For bedrifter som ikke har organisasjonsnummer, det være seg sameie, garasjelag eller andre organisasjoner, så har disse mulighet til å registrere seg i Frivillighetsregisteret.

Dersom flere har gått sammen om felles drift av for eksempel garasjer, bryggeanlegg, samfunnshus mv., kan det være hensiktsmessig å opprette en egen organisasjon til å håndtere aktiviteten/driften.

Dersom man ikke ønsker å opprette organisasjonsnummer, må kontrakten registreres til en privatperson eller annen juridisk enhet med gyldig organisasjonsnummer.

Veiledning til registrering i Enhetsregisteret

Krav til registrering
Dersom det ikke er registrert fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer for kunden er strømleveringsavtalen ugyldig og i strid med regelverket som gjelder fra 20. februar 2017. Dette vil i ytterste konsekvens føre til at anlegget stenges dersom det ikke er mulig for aktørene å identifisere hvem som er kunde i målepunktet.

Hvordan sjekker jeg min kundeinformasjon
Logg inn på Min side med brukernavn og passord. Dersom du ikke har registrert en bruker tidligere må du gjøre dette før du kan logge inn. Følg veiledningen som gis underveis i registreringen.

Web løsning for kunden
Alle kunder skal få oversikt over hvilke personopplysninger som lagres i Elhub og mulighet til å styre hvem som skal få tilgang til opplysningene i en egen webløsning. Webløsningen skal være tilgjengelig på Internettsidene til alle aktører som er knyttet til Elhub. I hovedsak skal det lagres opplysninger om kundens navn, fødselsnummer, adresse, kontaktopplysninger og historisk strømforbruk for de siste tre årene. Det lagres ikke andre typer personopplysninger i Elhub.

Aktuelle lenker

Informasjonsbrev fra NVE

elhub.no

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapet nøytraltiet mv.

 

Publisert 17.03.2016