Velkommen til Agder Energi Nett.
I en situasjon med tilnærmet normal drift av strømnettet, vil vi også måtte gjennomføre noen planlagte strømstanser. Vi forsøker å gjennomføre disse på en slik måte at det skaper minst mulig ulempe for våre kunder.
I en tid der korona-viruset preger hverdagen vår, er det mange som har viktige jobber for å sikre at samfunnet fungerer. For Agder Energi Nett er det viktig at alle skal ha en sikker strømforsyning, og at alltid liv og helse prioriteres først i ekstreme situasjoner.
Agder Energi Nett har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg strømforsyning.