Velkommen til Agder Energi Nett.

Omlegging til en framtidsrettet nettleie

Elektrifisering av samfunnet krever smartere bruk av strømnettet for å holde nettleien lavest mulig for kundene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå lagt frem forslag til ny prismodell for nettleien som skal innføres innen utgangen av 2027. Agder Energi Nett støtter omlegging av nettleien, og har startet arbeidet med å se på hvilken modell som passer best for kundene på Agder.

– For å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, må vi premiere strømkunder som jevner ut forbruket sitt gjennom døgnet, uten at det skal gå ut over komfort eller sikkerhet. Det gjør at vi kan redusere investeringene i nettet og dermed unngå unødvendig økning i nettleien for alle strømkunder. Derfor er det bra at NVE nå har kommet med et forslag til ny prismodell for nettleien, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

Beregninger fra NVE viser at det kan være hele 11 milliarder kroner å spare bare på smartere lading av elbiler enn i dag. Dette er gevinster som vil komme alle strømkundene til gode. Nettselskapene vil ikke øke sine inntekter som følge av omleggingen. 

Foreslår tre modeller
NVE legger opp til at nettselskapene skal ha stor grad av frihet til å velge den modellen som passer best for deres kunder. NVE anbefaler tre hovedmodeller som alle har det til felles at effekt (samtidig strømbruk) vektlegges sterkere enn i dag:

Abonnert effekt: Kunden betaler et månedlig fastledd for tilgang til en viss kapasitet i nettet, altså en øvre grense for hvor mye strøm som forventes brukt samtidig. Ved bruk av strøm over denne grensen, betales en høyere pris per kilowattime.

Målt effekt: Kunden betaler i tillegg til fastledd og energiledd også for et effektledd. Dette beregnes ved å måle timen med maksimalt effektuttak hver dag, og regne et gjennomsnitt for måneden.

Sikringsbasert nettleie: Likner på abonnert effekt, forskjellen er at kunden får en fysisk begrensing på hvor mye kapasitet som kan brukes samtidig gjennom størrelsen på hovedsikringen.

Liten forskjell på regningen
– Modellene som NVE foreslår vil gjøre det rimeligere å bruke nettet når det er god kapasitet, og litt dyrere når det er "rushtid". Folk flest – det vil si 90 prosent av kundene – vil sannsynligvis ikke merke noen forskjell på strømregningen. Alle skal fortsatt kunne dusje og lage middag når de ønsker det. Men vi trenger ikke lade elbilen samtidig som vi koker poteter og vasker klær, sier Jan Erik Eldor.

– I Agder Energi Nett er vi opptatt av at endringene må gi de ønskede besparelsene i strømnettet og oppleves rettferdig, uten at det blir mer komplisert å være strømkunde. I 2019 foretok vi en justering av fastleddet og energileddet i nettleien, og nå i 2020 har vi satt i gang et pilotprosjekt for å se hvordan innføringen av et effektledd i nettleien vil slå ut for et utvalg av våre kunder. Det er viktig at vi bygger kompetanse og skaffer oss reell erfaring for bedre å forstå muligheter og begrensninger med effekttariffer, sier Jan Erik Eldor, som legger til at nettselskapet har frist til 4. mai til å gi innspill på forslaget til NVE.

Les mer om ny nettleiestruktur og smarte strømbruk her.

Publisert 10.02.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her