Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Planlegger fornying av linjetrase fra Kulia til Vallemoen.

Planlegger fornying av linjetrase fra Kulia til Vallemoen.

Den nye Kystlinja vil erstatte 50 år gammelt strømnett og tilrettelegger for økt elektrifisering av samfunnet. Melding om planlegging av første del av Kystlinja er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Agder Energi Nett har utarbeidet en melding med forslag til utredningsprogram for fornying av eksisterende 110 kV ledning mellom Kulia og Vallemoen via Leire og Halshaug transformatorstasjoner. Tiltaket berører Kristiansand og Lindesnes kommuner, sier Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett.

Meldingen er sendt NVE som vil forestå videre behandling. Basert på høringsinnspill til meldingen fastsetter NVE et endelig utredningsprogram.

Miljø og samfunn
I neste fase av planleggingen utarbeides det, med basis i det endelige utredningsprogrammet, en konsekvensutredning som redegjør for tiltakets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen vil bli sendt på offentlig høring sammen med konsesjonssøknaden.

- Agder Energi Nett har som mål å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning og konsesjonssøknad i løpet av 2021, sier Løvland.

Vil bygge parallelt med dagens linje
Hovedprinsippet for oppgradering av Kystlinja er å bygge en ny 110 (132) kV ledning parallelt med eksisterende 110 kV ledning som deretter rives. For å få til å bygge samtidig som det er strøm på ledningen, planlegges ny ledning i en avstand av ca. 30-40 meter fra eksisterende ledning. På flere strekninger er ikke dette mulig å få til, og det er derfor foreslått andre alternative løsninger.

Eksisterende 110 kV er totalt på 44 km, og ble bygget for nærmere 50 år siden.

Fremtidsrettet løsning
- Løsningene og traseene som meldes vil kunne møte framtidige krav til økt overføringskapasitet. Samtidig vil det redusere risikoen for feil og utetid grunnet et gammelt og utdatert nett, sier Løvland.

Les mer om meldingen på nettsiden til NVE

Publisert 07.04.2021

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.