Velkommen til Agder Energi Nett.

Reduksjon og endringer i nettleien

Agder Energi Nett reduserer nettleien med ca 5 % og innfører ny struktur på nettleien fra 1. april 2019. For en privatkunde med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh medfører endringen en prisreduksjon på ca 13 %. Det tilsvarer 131 kroner i måneden.

Strømfakturaen består av tre deler; offentlige avgifter til staten, kraftprisen til strømleverandøren og nettleien til nettselskapet. Nettleien består av et fastledd, et energiledd og eventuelt et effektledd.

Om endringen
Energileddet, som betales per kilowattime, reduseres med 12,50 øre for alle privatkunder. Fastleddet som tidligere var likt for alle, får nå fem kundegrupper; Mini, Ordinær, Ekstra, Ekstra Fritid og Ordinær Fritid. Gruppen Mini får uendret fastledd. De øvrige gruppene får en økning fra 77,50 – 587,50 kroner i måneden. Det gjøres ingen endring i effektleddet.

Hvorfor endres nettleien?
Nettleien brukes i hovedsak til utbygging og vedlikehold. Det koster nesten det samme å drifte strømnettet om det fraktes mye eller lite strøm. 

Den reduserte prisen på energileddet vil jevne ut prisøkningen for de fleste kundene som får høyere fastledd. Store kundegrupper, som ordinære husholdningskunder, får en reduksjon, mens fritidsboliger får en økning. Felles for alle kundegrupper er at det blir en jevnere og mer forutsigbar nettleie gjennom hele året. Endringen gjøres i tråd med føringer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er en mer kostnadsriktig måte å fordele nettleien på.

Det er NVE som hvert år fastsetter inntektsrammene for nettselskapene.

Nettleiebrosjyre privatkunder

Nettleiebrosjyre bedriftskunder

 


Tabelloversikten viser hvor mye endringen utgjør for de ulike kundegruppene:

Publisert 28.02.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her