Velkommen til Agder Energi Nett.

Reduserer nettleien i nye Glitre Nett

Som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi slår også konsernets nettselskap seg sammen. Det nye selskapet skal hete Glitre Nett, og sammen er det utarbeidet felles og lavere nettleiepriser fra 1. januar 2023.  

 

Nettkundene i Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett vil få lik nettleie fra nyttår, og begge får en reduksjon i nettleien fra nyttår.

 

Det er hyggelig at noe av det første vi kan gjøre som et felles nettselskap er å sette ned nettleien for kundene våre, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Nett.  

Rekordhøye strømpriser, som blant annet har medført økte driftskostnader for nettselskapene, har gjort det krevende å holde nettleien lav. Derfor har vi fått økt nettleie i 2022. Nå settes den altså ned fra 1. januar, godt hjulpet av at Statnetts såkalte flaskehalsinntekter som skal brukes til å redusere nettleien i områder med høye strømpriser.  

 

For en kunde med årsforbruk på 20.000 kWh vil reduksjonen utgjøre vel 1700 kr i året for en kunde i Buskerud og Hadeland, mens en kunde på Agder vil få en reduksjon på 3000 kr i året. Forskjellen skyldes at nettselskapene har hatt ulike nettleiepriser i 2022. Eksakt reduksjon for den enkelte kunde vil være avhengig av forbruk og forbruksmønster. 

 

Dette skjermer kundene våre. Vi reduserer både energileddet og kapasitetsleddet i nettleien, og fortsetter med lavere nettleie mellom klokken 22 og 06. Det vil fortsatt lønne seg å holde jevnt forbruk gjennom døgnet. Vi må fortsette å bruke nettet smartere, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi unngår unødvendige utbygginger i kapasitet som allerede er der, sier Wetterhus.   

 

Nest største nettselskap 

Glitre Nett er en del av Å Energi konsernet, og det nest største nettselskapet i Norge med vel 310 000 nettkunder. Sammen har selskapet mer enn 30 000 km med regionalnett og distribusjonsnett i sitt forsyningsområde, med 133 transformator- og koblingsstasjoner, og mer enn 12.000 nettstasjoner.  

 

− Glitre Nett får en helt sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet og det grønne skiftet. Men våre nærmere 350 dyktige medarbeidere skal vi sikre at vi fortsetter å levere ren energi til kundene våre, slik at samfunnet fungerer, både i dag og for fremtiden, sier Wetterhus. 

Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett har nytt felles juridisk navn fra 9. desember, men kunden vil foreløpig merke liten endring. De skal forholde seg til Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett som tidligere. Nytt navn vil først bli tatt i bruk i kundedialogen lenger ut i 1. kvartal 2023.

 

Nettleiepriser privatkunder

 

Nettleiepriser bedriftskunder

Publisert 13.12.2022

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her