Velkommen til Agder Energi Nett.

Reduserer omfanget av feilsituasjoner

I etterkant av det kraftige snøværet over Sørlandet i januar 2018, har Agder Energi Nett jobbet aktivt med tiltak for styrke leveringssikkerheten. En rekke tiltak er allerede satt i verk for å unngå feil og redusere omfanget av feilsituasjoner.

− Etter Nedsnødd 2018 har vi gjort en grundig evaluering av hvordan vi har håndtert denne store feilsituasjonen. En del av dette arbeidet har også hatt fokus på hvordan vi kan gjøre luftlinjene mindre sårbare. Nye digitale verktøy gjør det mulig å kartlegge utsatte linjestrekninger bedre, og flere nye fjernstyrte brytere og automatiserte effektbrytere gjør det det nå enklere å foreta omkoblinger og redusere omfanget av feil, forteller Torhild Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.


I tillegg til tiltak som skal redusere omfang av feil, jobbes det med en rekke tiltak for å unngå feil. Stikkord her er nye kabelforbindelser, reinvesteringer i svake luftlinjer og ombygging av innføringsvern.


− Vi har lagt en langsiktig plan for tiltak i nettet frem mot 2027 med hele 42 prioriterte områder i 25 kommuner på Agder. 58 nye fjernstyrte brytere skal på plass. Det samme skal 22 effektbrytere og 60 km med nye kabler.  I tillegg kommer gjennomgang av 180 km med småtversnittlinjer i Vest-Agder, sier Fjermedal. Hun legger til at så langt er arbeidet med 31 fjernstyrte brytere igangsatt. Av disse er åtte fjernstyrte lastbrytere i mast og to fjernstyrte effektbrytere i nettkiosk satt i drift.


− Vi jobber kontinuerlig med å styrke leveringssikkerheten og bli mer effektive i måten vi drifter strømnettet vårt på. Vi må være forberedt på nye strømbrudd, men skal gjøre vårt beste for at strømmen kommer fortest mulig tilbake, sier Fjermedal.

Publisert 05.07.2019

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.