Velkommen til Agder Energi Nett.

Reduserer omfanget av feilsituasjoner

I etterkant av det kraftige snøværet over Sørlandet i januar 2018, har Agder Energi Nett jobbet aktivt med tiltak for styrke leveringssikkerheten. En rekke tiltak er allerede satt i verk for å unngå feil og redusere omfanget av feilsituasjoner.

− Etter Nedsnødd 2018 har vi gjort en grundig evaluering av hvordan vi har håndtert denne store feilsituasjonen. En del av dette arbeidet har også hatt fokus på hvordan vi kan gjøre luftlinjene mindre sårbare. Nye digitale verktøy gjør det mulig å kartlegge utsatte linjestrekninger bedre, og flere nye fjernstyrte brytere og automatiserte effektbrytere gjør det det nå enklere å foreta omkoblinger og redusere omfanget av feil, forteller Torhild Fjermedal, seksjonsleder nettutbygging i Agder Energi Nett.


I tillegg til tiltak som skal redusere omfang av feil, jobbes det med en rekke tiltak for å unngå feil. Stikkord her er nye kabelforbindelser, reinvesteringer i svake luftlinjer og ombygging av innføringsvern.


− Vi har lagt en langsiktig plan for tiltak i nettet frem mot 2027 med hele 42 prioriterte områder i 25 kommuner på Agder. 58 nye fjernstyrte brytere skal på plass. Det samme skal 22 effektbrytere og 60 km med nye kabler.  I tillegg kommer gjennomgang av 180 km med småtversnittlinjer i Vest-Agder, sier Fjermedal. Hun legger til at så langt er arbeidet med 31 fjernstyrte brytere igangsatt. Av disse er åtte fjernstyrte lastbrytere i mast og to fjernstyrte effektbrytere i nettkiosk satt i drift.


− Vi jobber kontinuerlig med å styrke leveringssikkerheten og bli mer effektive i måten vi drifter strømnettet vårt på. Vi må være forberedt på nye strømbrudd, men skal gjøre vårt beste for at strømmen kommer fortest mulig tilbake, sier Fjermedal.

Publisert 05.07.2019