Velkommen til Agder Energi Nett.

Registrering av fødselsnummer

Nå må alle nettselskap og strømleverandører registrere kundenes fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle en nasjonal database, kalt Elhub, som skal sikre en effektiv utveksling av kundeinformasjon og forbrukstall mellom nettselskap og strømleverandør. På bakgrunn av dette må vi nå registrere fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer til alle våre nettkunder. Elhub skal etter planen settes i drift 20.februar 2017.

Hvor hentes informasjonen?
Fødselsnummer og d-nummer  hentes fra folkeregisteret og organisasjonsnummer hentes fra Brønnøysundregisteret. Hvis kundeinformasjonen er ulik hos nettselskapet og strømleverandøren vil kunden bli kontaktet. Dette for å sikre korrekt identitet.

Dersom det ikke er registrert fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer på kunden er strømleveringsavtalen ugyldig og i strid med det nye regelverket.

Sikkerhet
Personopplysninger som lagres i Elhub deles ikke med andre aktører enn de kunden selv inngår avtale med. Elhub vil inkludere en løsning der kundene kan logge inn, se, kontrollere og gi tilgang til egne data lagret i Elhub.

Du kan lese mer om den nasjonale databasen på www.elhub.no

Informasjonsbrev fra NVE

Publisert 18.02.2016