Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Rettsforlik mellom Agder Energi Nett og Tryg Forsikring

Rettsforlik mellom Agder Energi Nett og Tryg Forsikring

Agder Energi Nett og Trygg Forsikring har etter forhandlinger i Aust-Agder Tingrett kommet til rettsforlik knyttet til forsikringsoppgjør etter det store snøfallet i januar 2018 og stormskader i september 2018. Totalt får Agder Energi Nett utbetalt 40 millioner kroner.

− Både under «Nedsnødd 2018» og «Nedblåst 2018» ble strømnettet på Agder påført omfattende skader. Uenighet rundt tolkningen av vilkårene i forsikringsavtalen var bakgrunnen for at denne saken havnet i rettssystemet, og nå er jeg glad vi i fellesskap har funnet en løsning, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Det var i utgangspunktet uenighet knyttet til utbetaling etter «Nedsnødd 2018» som var berammet i Tingretten. I rettsforliket knyttet til denne saken skal Tryg Forsikring betale Agder Energi Nett 32 millioner kroner. Partene har samtidig inngått forlik i en ikke oppgjort forsikringssak etter «Nedblåst 2018» ved at Tryg forsikring betaler 8 millioner kroner til Agder Energi Nett.

− Agder Energi Nett brukte store ressurser for å gjenopprette strømforsyningen til kundene etter snøfallet i januar 2018 og stormen i september 2018. Etter vel to år med uenighet er det fint å få lagt denne saken bak seg, og ha fått et resultat vi kan si oss fornøyd med, sier Jan Erik Eldor.

Som følge av rettsforliket er partene enige om at hver av partene dekker egne saksomkostninger, og begjærer saken hevet som forlikt. Partene frafaller også forkynnelse av hevningskjennelsen og ankerett over denne, heter det i rettsboken fra Aust-Agder Tingrett.

Publisert 09.10.2020

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her