Velkommen til Agder Energi Nett.
  • Du er her:
  • Forside
  • Nyhetsarkiv
  • / Rettsforlik mellom Agder Energi Nett og Tryg Forsikring

Rettsforlik mellom Agder Energi Nett og Tryg Forsikring

Agder Energi Nett og Trygg Forsikring har etter forhandlinger i Aust-Agder Tingrett kommet til rettsforlik knyttet til forsikringsoppgjør etter det store snøfallet i januar 2018 og stormskader i september 2018. Totalt får Agder Energi Nett utbetalt 40 millioner kroner.

− Både under «Nedsnødd 2018» og «Nedblåst 2018» ble strømnettet på Agder påført omfattende skader. Uenighet rundt tolkningen av vilkårene i forsikringsavtalen var bakgrunnen for at denne saken havnet i rettssystemet, og nå er jeg glad vi i fellesskap har funnet en løsning, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Det var i utgangspunktet uenighet knyttet til utbetaling etter «Nedsnødd 2018» som var berammet i Tingretten. I rettsforliket knyttet til denne saken skal Tryg Forsikring betale Agder Energi Nett 32 millioner kroner. Partene har samtidig inngått forlik i en ikke oppgjort forsikringssak etter «Nedblåst 2018» ved at Tryg forsikring betaler 8 millioner kroner til Agder Energi Nett.

− Agder Energi Nett brukte store ressurser for å gjenopprette strømforsyningen til kundene etter snøfallet i januar 2018 og stormen i september 2018. Etter vel to år med uenighet er det fint å få lagt denne saken bak seg, og ha fått et resultat vi kan si oss fornøyd med, sier Jan Erik Eldor.

Som følge av rettsforliket er partene enige om at hver av partene dekker egne saksomkostninger, og begjærer saken hevet som forlikt. Partene frafaller også forkynnelse av hevningskjennelsen og ankerett over denne, heter det i rettsboken fra Aust-Agder Tingrett.

Publisert 09.10.2020